Päivärahan määrittely ja maksaminen

Pääsääntöisesti yrittäjäpäiväraha määritellään sen vakuutustason perusteella, jonka mukaan yrittäjä on vakuuttanut itsensä Yrittäjäkassassa 15 kuukauden ajan ennen työttömyyttä. Kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin jäsenen lakisääteisen eläkevakuu­tuksen vahvistettu vuosityötulo (YEL-, MYEL-vuosityötulo tai osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-vuosipalkka).

Päivärahan määrittelyssä otetaan huomioon työtulotasojen kuukausikeskiarvo työttömyyttä edeltäneiden 15 kuukauden ajalta. Tänä aikana työtulossa voidaan ottaa huomioon enintään 20 prosentin korotus. Jos kassan työtuloa nostaa enemmän kuin 20 %, korotettua tasoa tulee ylläpitää 15 kuukautta, jotta myös 20 prosentin ylittävä osuus otetaan päivärahan perusteeksi.

Jos Yrittäjäkassaan ilmoitettu työtulo on suurempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan eläkevakuutustulon perusteella. Jos taas Yrittäjäkassaan ilmoitettu työtulo on pienempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan Yrittäjäkassaan ilmoitetun työtulon perus­teella. Mikäli eläkevakuutustulo ja/tai Yrittäjäkassaan ilmoitettu tulo ovat vaihdelleet, päivärahaa makse­taan työttömyyttä edeltäneen 15 kuukauden työtulojen kuukausikeskiarvon perusteella.

Työssäoloehtoa ei kerry esimerkiksi sairauspäivärahan saamisen ajalta.

Voit laskea arvion päivärahasi suuruudesta päivärahalaskurilla.

Palkansaajan jälkisuojan perusteella määriteltävästä päivärahasta voit lukea kohdasta Jälkisuojapäiväraha.

Lue tarkemmin yrittäjän ansiopäivärahan laskemisesta.