Barnförhöjning

Förhöjd dagpenning betalas till personer som försörjer barn under 18 år. År 2022 är barnförhöjningen är 5,41 € för ett barn, 7,95 € för två barn och 10,25 € för tre eller flera barn per dag.