Granskningsperiod

Granskningsperioden för företagares arbetsvillkor är 48 månader. Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år.