Karens

TE-byrån kan förelägga en tid utan ersättning (karens) om du handlar på ett klandervärt sätt arbetskraftpolitiskt sett. Längden på karenstiden är 15-90 dagar beroende på grunderna.