Permitterade löntagare

Den permitterades företagsverksamhet undersöks inte vid arbets- och näringsbyrån. Gäller 16.3-31.12.2020. Läs om alla temporära lagändringar på sidan De temporära lagarna om utkomstskyddet.

Arbetsmarknadsstöd för företagare

En företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA om intäkterna från företagsverksamheten har minskat på grund av corona. Arbetsmarknadsstöd kan fås för tiden 16.3.2020-30.11.2021. Läs mera på FPA:s webbtjänst. Läs om alla temporära lagändringar på sidan De temporära lagarna om utkomstskyddet.

Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd kan fås för heltidsarbete, om personens dagliga arbetsresa tur och retur överstiger två timmar. Gäller anställningsförhållanden som börjar 12.6.2020-30.11.2021. Läs om alla temporära lagändringar på sidan De temporära lagarna om utkomstskyddet.

Skyddsdelen på arbetsinkomster

Skyddsdelen för inkomstrelaterad dagpenning på arbetsinkomster är temporärt 500 euro per månad. Gäller ansökningsperioder som börjar 1.6.2020-30.11.2021. Läs om alla temporära lagändringar på sidan De temporära lagarna om utkomstskyddet.

Löntagares arbetsvillkor

Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut efter minst tre månaders arbete (13 kalenderveckor). Under den tid personen arbetar måste hen vara medlem i kassan. För familjemedlemmar till företagare har arbetsvillkoret halverats till 26 veckor. Gäller de personer vars arbetsvillkor annars inte uppfylls, vars arbetsvillkor har en (1) arbetsvecka inräknad efter 1.3.2020 och vars första utbetalningsdag för inkomstrelaterad dagpenning är senast 31.12.2020. Om den maximala betalningstiden för grunddagpenning pågår kan arbetsvillkoret på 13 veckor endast tillämpas i det fall att personens arbetsvillkor har en (1) arbetsvecka inräknad efter 1.7.2020. Det här beror på att det personer som övergår från grunddagpenning kom att beröras av ändringen genom en senare lagändring. Läs om alla temporära lagändringar på sidan De temporära lagarna om utkomstskyddet.

Den maximala betalningstiden

Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning (300–500 dagar) löper inte under en permittering. Ändringen gäller sådana permitteringar som har börjat 16.3.2020 eller senare. Maximitiden löper därmed inte under tiden 16.3-30.6.2020. Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning (300-500 dagar) löper inte (under någon situation). Maximitiden löper inte under tiden 1.7-31.12.2020. Läs om alla temporära lagändringar på sidan De temporära lagarna om utkomstskyddet.

Självrisktid

Enligt lagändringen betalas den inkomstrelaterade dagpenningen ut från den första arbetslöshetsdagen, utan en självrisktid på fem dagar. Ändringen gäller personer vars självrisktid börjar 16.3–31.12.2020. Läs om alla temporära lagändringar på sidan De temporära lagarna om utkomstskyddet.