Varför ska man skicka sitt skattekort till kassan?

Inkomstdagpenning beskattas som förvärvsinkomst. Med vissa undantag (t.ex. graderat skattekort) får kassan efter det beskattningen ändrades i början av året kassamedlemmarnas ursprungliga skatteinnehållningsprocenter direkt från Skatteförvaltningen.

I år höjs för lönebetalning utfärdade procenter för förskottsinnehållning vid betalning av inkomstdagpenning så att förskottsinnehållningen är minst 25 %. Skickar förmånstagaren emellertid ett ändringsskattekort för förmån som betalas av en arbetslöshetskassa innehålls skatt i enlighet med ändringsskattekortet.

Skatteförvaltningen och kassan rekommenderar att man söker ändringsskattekort för sin förmån. Innehållningsprocenten på skattekort som har sökts för utbetalning av förmån tillämpas som sådan.

Mera information finns på Skatteförvaltningens webbsidor.