Lomautetut palkansaajat

Lomautetun yritystoimintaa ei tutkita TE-toimistossa. Muutos on voimassa ajalla 16.3.-31.12.2020.

Työmarkkinatuki yrittäjille

Yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea ilman yritystoiminnan lopettamista silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi. Työmarkkinatukea voi saada ajalla 16.3.2020.-30.11.2021. Lue lisää Kelan sivuilta.

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella. Muutos koskee 12.6.2020-30.11.2021 alkavia työsuhteita.

Suojaosa työtuloille

Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on väliaikaisesti 500 euroa kuukaudessa. Muutos koskee 1.6.2020-30.11.2021 alkavia hakujaksoja.

Palkansaajan työssäoloehto

Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Työskentelyn aikana on oltava kassan jäsen. Yrittäjän perheenjäsenten kohdalla työskentelyedellytys puolitettu 26 viikkoon. Koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020. Jos peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken, 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa vain silloin, kun työskentelyedellytykseen on luettu työviikko 1.7.2020 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että peruspäivärahalta siirtyvät lisättiin muutoksen piiriin myöhemmällä lakimuutoksella.

Enimmäismaksuaika

Ansiopäivärahan 300/400/500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kerry ajalla 16.3.–30.6.2020. Ansiopäivärahan 300/400/500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu (missään tilanteessa) ajalla 1.7.–31.12.2020.

Omavastuuaika

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.