Missä tilanteissa aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden taso alene?

Huom: aktiivisuuden seuranta poistui 1.1.2020.

Tietyissä tilanteissa etuutta saavan aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden tasoa myöskään alenneta. Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos

  • sinulla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus
  • työskentelet omais- tai perhehoitajana
  • saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta
  • yhdenjaksoinen päivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää