SYT-kassan eAsiointiin kirjautuminen uudistuu 18.6.2019

test

SYT-kassan sähköinen eAsiointipalvelu siirtyy 18.6.2019 Suomi.fi-kirjautumisen taakse.  eAsiointipalveluun voi kirjautua jatkossa pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.
Suomi.fi on Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu, jonka avulla pääset liikkumaan kätevästi palvelusta toiseen ilman erillistä kirjautumista.
 
 

Ei-omistavien perheenjäsenten asema paranee 1.7.2019

test
Perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät TyEL-vakuutetut perheenjäsenet, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, ovat 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajia. Aiemmin henkilöt on katsottu yrittäjiksi. Perheenjäsenellä tarkoitetaan yrityksessä työskentelevän henkilön puolisoa ja henkilöä, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.
Yrittäjän ei-omistavien TyEL-vakuutettujen perheenjäsenten tulisi siirtyä palkansaajakassaan heinäkuun alussa, jotta heidän työskentelynsä perheyrityksessä kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa. Yrittäjänä täyttyneen työssäoloedellytyksen voi viedä niin kutsutun jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy uuteen kassaan kuukauden sisällä siitä, kun on eronnut entisestä kassasta.
Lakimuutos ei koske sinua, jos omistat yli 0 %:n perheesi yrityksestä. Tällöin olet edelleen työttömyysturvassa yrittäjä. Muutoksen ulkopuolelle jäävät myös henkilöt, jotka työskentelevät perheen omistamassa toiminimessä (ja ovat näin aina yrittäjiä myös eläkejärjestelmässä eli YEL-vakuutettuja).

Työttömyyspäivärahaoikeuden niin kutsuttu työssäoloehto on yrittäjän ei omistavaksi perheenjäseneksi määritellyn henkilön kohdalla 52 kalenteriviikkoa. Työaikaan ja palkkaan sovelletaan palkansaajan työssäoloehtoa koskevia yleisiä säännöksiä, jolloin pääsääntö on, että työajan on oltava vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen. Työssäoloehdon tulee kertyä aikana, jolloin henkilöllä ei ole ollut omistusta tai määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä. Työssäoloehtoa ja muita palkansaajia koskevaa, 26 kalenteriviikon mittaista työssäoloehtoa ei voi yhdistää.
 

Kuka on Suomen uhkarohkein yrittäjä 2019? Ilmianna hänet meille

test

Maailma muuttuu. Työelämä muuttuu. Suomi tarvitsee lisää uhkarohkeita yrittäjiä, jotka uskaltavat ottaa riskejä ja toteuttaa omaa yritysideaansa. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT) etsii jälleen Suomen uhkarohkeinta yrittäjää.
SYT avaa tänään nettikampanjanjan osoitteessa uhkarohkeinyrittaja.fi, jossa voi ilmiantaa Suomen uhkarohkeimman yrittäjän. Kilpailun keulakuvana toimii alppihiihdon maailmanmestari ja yrittäjä Kalle Palander.
SYT:n kassanjohtajan Merja Jokisen mukaan kilpailun tarkoituksena on löytää yrittäjiä ja yrittäjä-tiimejä, jotka ovat innovatiivisella ja joskus jopa uhkarohkealla toiminnallaan toteuttaneet omaa yritysideaansa, ulkopuolisten mielipiteistä piittaamatta.
– Yrittäminen vaatii aina rohkeutta ja riskinottokykyä, töitä pitää tehdä paljon ja omaa tuotettaan ja osaamistaan pitää markkinoida ja myydä. Nyt herättelemme teitä kaikkia mukaan paljastamaan rohkeita, jopa uhkarohkeita yrittäjiä tai yrittäjätiimejä. Suomi tarvitsee lisää heidän kaltaisiaan riskinottajia ja oman tiensä kulkijoita, sanoo Jokinen
Kilpailu pyörii uhkarohkeinyrittaja.fi –sivuilla 30.6.2019 saakka.
Uhkarohkein yrittäjä julkistetaan 15.7.2019 kesän SuomiAreena- tapahtumassa, MTV-lavalla klo 11.00. Kilpailu järjestetään nyt neljättä kertaa.  Viime vuonna Suomen uhkarohkeimmaksi yrittäjäksi valittiin LeaseGreen Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

 

Puhelinneuvonta kesällä 2019

test

SYT-kassan puhelinneuvonta on avoinna kesällä 10.6. – 30.8.2019 ma-to klo 9-11. Puhelinneuvonnan numero on (09) 622 4830.

Kesä-elokuun palveluajat

test

SYT-kassan puhelinpalvelu on avoinna kesällä 10.6. – 30.8.2019 ma-to klo 9-11. Puhelinpalvelun numero on (09) 622 4830.