Jäsentietojen muuttaminen

Jäsentietomuutoksista ilmoittaminen on jäsenen omalla vastuulla. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi yhteystietojen tai vakuutustason muutokset.

Ilmoita muutoksista lähettämällä viestiä eAsioinnissa.

Kuinka toimia eri tilanteissa

Voit muuttaa vakuutustasoasi lähettämällä viestiä eAsioinnissa.

Yrittäjän työssäoloehtoon luetaan vuonna 2024 sellaiset kuukaudet, joina henkilön YEL- tai MYEL- työtulo on vähintään 14 803 euroa vuodessa tai TyEL-vakuutetun yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen palkka on vähintään 1234 euroa kuukaudessa.

Lue lisää vakuutustason valinnasta ja muuttamisesta. Täältä voi lisäksi katsoa edellisten vuosien vähimmäisvakuutustasot.

 

Voit hakea huojennettua jäsenmaksua lähettämällä viestiä eAsioinnissa. Lisää jäsenmaksuhuojennuksen perusteista voit lukea täältä.

Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, lähetä asiasta viestiä omasta eAsioinnistasi.

Huolehdi, että olet vakuutettuna oikeassa kassassa. Jos toimit palkansaajana, sinun kannattaa vaihtaa palkansaajakassan jäseneksi. Lue lisää.

Voit valtuuttaa uuden kassan irtisanomaan Yrittäjäkassan jäsenyyden puolestasi. Jos et valtuuta, lähetä asiasta viestiä eAsioinnista.

Voit erota Yrittäjäkassasta täyttämällä eroilmoituksen tai lähettämällä viestiä eAsioinnista.

Erosi astuu voimaan ilmoituksen saapumispäivästä tai ilmoituksessa mainitsemastasi myöhemmästä ajankohdasta. Voit perua erosi kirjallisesti kuukauden kuluessa.

 

Ilmoita kaikista omistusosuuksiesi muutoksista eAsioinnissa.

Tietyissä omistusosuuksien muutostilanteissa sinut saatetaan tulkita työttömyysturvassa palkansaajaksi.

TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva osaomistaja tai yrittäjän perheenjäsen on yrittäjä, jos hän

  • omistaa yksin vähintään 15 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa (tj, hallituksen jäsen)
  • omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee ilman johtavaa asemaa (työntekijänä).

Yrittäjämääritelmän mukaiseen omistusosuuteen voidaan laskea mukaan myös välillinen omistus toisen yrityksen kautta. Välillinen omistus toisen yrityksen kautta lasketaan mukaan, jos henkilö omistaa itse tai yhdessä perheensä kanssa väliyhtiöstä vähintään 50 %.

Jos et toimi enää yrittäjänä, liity palkansaajakassaan. Lue lisää.

Jos sinulle on myönnetty täysi työeläke tai kansaneläke, Yrittäjäkassan jäsenyys ei enää ole sinulle tarpeellinen. Irtisano Yrittäjäkassan jäsenyys viestillä eAsioinnista tai täyttämällä  erolomake.

Jos olet saanut päivärahaa Yrittäjäkassasta, sen maksaminen päättyy eläkkeen alkaessa.

Jos sairastut, hae Kelasta sairauspäivärahaa. Yrittäjäkassa ei maksa sairauspäivärahaa.

Saat lisätietoa sairauspäivärahasta Kelan verkkosivuilta.

Yrittäjäkassan jäsenillä on mahdollisuus hakea huojennettua jäsenmaksua yli kuukauden pituisilta sairausjaksoilta. Oikeus huojennettuun jäsenmaksuun alkaa seuraavasta täydestä kalenterikuukaudesta. Huojennettuun jäsenmaksuun oikeuttavalta ajalta ei kerry yrittäjän työssäoloehtoa.