Huojennettu jäsenmaksu

Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2024 jälkeen alle työttömyysturvalain mukaisen vähimmäistason 14 803 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan päättynyt tai loppunut, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua. Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kuukauden kestävältä sairaslomalta.

Työttömille myönnetään automaattisesti huojennettu jäsenmaksu työttömyyden alkamista seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta.

Huojennetun jäsenmaksun suuruus vuonna 2024 on 4 € kuukaudessa eli 48 € vuodessa. 

Jäsenmaksuhuojennukseen oikeuttavalta ajalta ei kerry yrittäjän työssäoloehtoa.

Lue hakuohjeet Tietopankista.