Huojennettu jäsenmaksu

Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2022 jälkeen alle työttömyysturvalain mukaisen vähimmäistason 13 573 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan päättynyt tai loppunut, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua. Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kuukauden kestävän sairausloman, vanhempainloman, hoitovapaan tai päätoimisen opiskelun ajalta.

Työttömille myönnetään automaattisesti huojennettu jäsenmaksu työttömyyden alkamista seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta.

Jäsenmaksuhuojennukseen oikeuttavalta ajalta ei kerry yrittäjän työssäoloehtoa.

Lue hakuohjeet Tietopankista.