Näin haet päivärahaa

Toimita ensimmäinen ansiopäivärahahakemuksesi Yrittäjäkassaan aikaisintaan kahden, mutta mieluiten neljän viikon kuluttua työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta. Tällöin hakemuksesi käsittelyyn tarvittava lausunto TE-toimistosta on todennäköisemmin ehtinyt saapua kassaan. Hae päivärahaa kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alusta, jotta päivärahaoikeutesi ei ala vanhentua alkupäästä.

Jos olet toiminut yrittäjänä alle 15 kuukauden ajan ja olet siirtynyt Yrittäjäkassaan suoraan palkansaajakassasta yrittäjyyden alkupuolella, sinulla saattaa olla oikeus palkansaajan työssäoloehdon perusteella maksettavaan ns. jälkisuojapäivärahaan. Lue lisää jälkisuojapäivärahasta tästä.

Tee hakemus eAsioinnissa

Hae ansiopäivärahaa Yrittäjäkassan sähköisessä asiointipalvelussa eAsioinnissa. Täytä ja lähetä ansiopäivärahahakemus eAsioinnin Tee hakemus -välilehdeltä. Kirjaudu eAsiointiin verkkosivustoltamme Kirjaudu eAsiointiin -painikkeesta.

eAsiointi on Yrittäjäkassan tietoturvallisin asiointikanava, josta voit hakea päivärahaa sekä lähettää liitteitä ja viestejä kassaan. Ethän lähetä hakemusta tai liitteitä kassaan suojaamattomalla sähköpostiyhteydellä, jottei tietoturvasi vaarantuisi.

Mitä sinun täytyy toimittaa kassaan?

Tarvitsemme sinulta ainakin seuraavat asiapaperit:

  • ansiopäivärahahakemus mieluiten neljän viikon ajalta. Laadi hakemus eAsioinnissa Tee Hakemus -välilehdeltä.
  • eläkevakuutusyhtiösi todistus YEL-, MYEL- tai TyEL-vakuutuksen vuosityötuloista kuluvalta ja kolmelta edelliseltä vuodelta, tai vakuutuksesi voimassaoloajalta, jos sinulla on ollut se lyhyemmän ajan voimassa.
  • myyntivoittolaskelma. Laskelma on selvitys yrityksen taloudellisesta tilanteesta.
  • viimeisen täyden tilikauden tase tai omaisuusluettelo (varat ja velat), jos et ole ollut velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa.

Suosittelemme, että toimitat näiden liitteiden ohella kassaan myös muutosverokortin etuutta varten.

Toimita liitteet Yrittäjäkassan eAsioinnista Liitteet-välilehdeltä.

Seuraavat hakemukset

Saatuasi ensimmäisen päivärahapäätöksen, voit toimittaa seuraavat hakemukset (jatkohakemukset) vähintään neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoilta takautuvasti. Täytä ja lähetä myös jatkohakemukset eAsioinnin Tee hakemus -välilehdeltä.

Ansiopäivärahan verotus

Suosittelemme, että toimitat ansiopäivärahasi verotukseen muutosverokortin etuutta varten. Kun toimitat meille muutosverokortin etuutta varten, käytämme verokorttisi pidätysprosenttia. Tilaa muutosverokortti verohallinnon verkkopalvelusta OmaVerosta.

Ilman etuuden maksuun tarkoitettua muutosverokorttia pidätämme veroa aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi.

Huojennettu jäsenmaksu työttömyyden ajalta

Kun olet työtön, olet oikeutettu huojennettuun jäsenmaksuumme. Huojennettu jäsenmaksu on vuonna 2024 suuruudeltaan 4 € kuukaudessa.

Jos eläkevakuutuksesi on päättynyt, voit hakea huojennettua jäsenmaksuamme kirjallisesti viestillä eAsioinnista. Sinulle kuitenkin myönnetään huojennettu jäsenmaksu viimeistään ensimmäisen päivärahahakemuksesi käsittelyn yhteydessä, vaikka et hakisi sitä.

Muista ilmoittaa muutoksista

Sinulla on velvollisuus ilmoittaa meille sellaisista tilanteesi muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ansiopäivärahasi määrään tai oikeuteesi saada ansiopäivärahaa.

Ilmoita päivärahahakemuksessa aina, jos olet esimerkiksi aloittanut palkkatyön tai yritystoiminnan, sinulle on hakujaksolla maksettu palkkaa työsuhteesta tai sinulla on yritystoiminnasta tai omasta työstä saatua ansiotuloa tai muuta taloudellista etua. Ilmoita myös, jos olet hakenut tai saanut jotain sosiaalietuutta tai eläkettä, vaikka sitä ei olisi vielä myönnetty sinulle.

Jos jätät ilmoittamatta muutoksista

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa etuuden takaisinperintään sekä mahdollisesti myös hallinnollisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Lisää tietoa?

On tärkeää, että saat meihin yhteyden nopeasti, jos sinulla on päivärahan hakemiseen liittyviä kysymyksiä. Katso alta, miten saat lisää tietoa työttömyysturvastasi.

  • Tavoitat meidät nopeimmin laittamalla viestiä eAsioinnissa. Kirjaudu eAsiointiin ja lähetä kysymyksesi sähköisesti Viestitvälilehdeltä.
  • Soita puhelinpalveluumme numeroon 09 622 4830. Puhelinpalvelumme on avoinna ma–to klo 9–12 ja ti 13-15.