Työttömyysturvajärjestelmä

Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä työntekoon perustavasta sosiaaliturvasta vastaavat Kela ja työttömyyskassat yhdessä.

Työttömyyden aikaista toimeentuloa turvataan joko työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha voi olla ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa. Kela huolehtii perusturvan eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksamisesta, kun taas työttömyyskassassa vakuutettuna olevalle työttömyyspäiväraha maksetaan ansiopäivärahana.

Suomessa on 13 palkansaajakassaa ja yksi yrittäjien työttömyyskassa, Yrittäjäkassa.

Työttömyysturvaa sääntelee vuonna 2002 annettu työttömyysturvalaki. Työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Lataa esite