Milloin yrittäjä on työtön?

Kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi, työ- ja elinkeinotoimisto selvittää antamiesi tietojen perusteella oletko työtön ja antaa asiasta Yrittäjäkassalle sitovan lausunnon ansiopäivärahahakemuksen käsittelyä varten.

Työttömyyden todentamiseksi edellytetyt toimet riippuvat yritysmuodostasi ja kokonaistilanteestasi.

TE-toimisto voi pitää sinua työttömänä, mikäli joko

 • yritystoimintasi on kokonaan lopetettu tai
 • yrittäjäasemasi on päättynyt tai
 • työllistymisesi yrittäjänä on päättynyt

Lue alta tarkempi kuvaus yllä mainituista työttömyyden perusteista.

Yritystoimintasi on kokonaan lopetettu

Yksityinen elinkeinoharjoittaja eli toiminimiyrittäjä ja kevytyrittäjä

TE-toimisto voi pitää sinua työttömänä, jos yrityksesi tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja olet irtisanonut YEL-vakuutuksesi.

Jos olet ollut rekisteröitynä Verohallinnon ALV-, ennakonperintä- ja työnantajarekistereihin sekä PRH:n Kaupparekisteriin, saat jättää yrityksesi niihin.

Yrittäjä osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä

Yritystoimintasi on lopetettu, kun

 1. yrityksesi tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja a) olet irtisanonut eläkevakuutuksesi, b) jättänyt ilmoituksen Verohallinnon ennakonperintä- ja työnantajarekistereihin yrityksesi poistamisesta ja c) olet jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksesi poistamiseksi alv-rekisteristä tai yritystoiminnan keskeyttämisestä tai
 2. yrityksesi on asetettu selvitystilaan tai
 3. yrityksesi on asetettu konkurssiin tai
 4. olet myynyt yrityksesi tai
 5. muun kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus

Saat jättää yrityksesi Patentti- ja rekisterihallituksen Kaupparekisteriin.

Yrittäjäasemasi on päättynyt

Jos olet ollut yrittäjäasemassa omistusosuutesi ja yritysasemasi vuoksi, TE-toimisto voi pitää sinua työttömänä yrittäjäasemasi päätyttyä.

Yrittäjäasemasi voidaan katsoa päättyneen, kun olet luopunut osuuksista tai asemasta yrityksessä siten, että et enää täytä yrittäjämääritelmää.

TE-toimisto voi katsoa yrittäjäasemasi päättyneen, kun

 • olet myynyt omistamasi osakkeet tai
 • omistusosuutesi on alle 50 % ja irtisanoudut johtavasta asemasta yrityksessä. Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos hän osakeyhtiössä/muussa yrityksessä/yhteisössä on vastaavassa asemassa.

Yrityksessä työskentelysi on päättynyt

Jos yritystoiminta edelleen jatkuu eikä yrittäjäasemasi ole päättynyt, voit olla kuitenkin rajatuissa tilanteissa työtön, mikäli yrityksessä työskentelysi on päättynyt.

TE-toimisto voi katsoa, että yrityksessä työskentelysi päättynyt, jos

 • Työkyvyttömyytesi on pitkittynyt

TE-toimisto voi pitää sinua työttömänä, jos olet saanut työkyvyttömyyden perusteella enimmäismäärän sairauspäivärahaa (n. 300 päivää) edellyttäen, että työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty ja työkyvyttömyytesi jatkuu edelleen.

 • Kausiluontoisen toiminnan toimintakausi päättyy

Jos yritystoimintasi on kausiluontoista, TE-toimisto voi pitää sinua työttömänä toimintakautesi päätyttyä.

Yritystoimintasi voi olla kausiluontoista, kun sitä voi luonnonolosuhteiden vuoksi harjoittaa keskimäärin 6 kuukauden ajan vuodessa. TE-toimisto selvittää, onko toimintasi luokiteltavissa kausiluontoiseksi hakeuduttuasi työttömäksi työnhakijaksi.

 • Olet palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ja toimeksiantosuhde päättyy

TE-toimisto voi pitää sinua palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä, jos osallistut itse työsuoritukseen toimeksiantajan määräämällä tavalla, olet toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin eikä sinulla ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten.

Lisäksi sinulla ei saa olla viimeksi kuluneen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien ollut työsuoritusten tekemiseksi palveluksessasi työsuhteisia työntekijöitä muutoin kuin satunnaisesti.

Milloin yritystoiminta voi muuttua sivutoimiseksi?

Voit rajatuissa tilanteissa olla oikeutettu ansiopäivärahaan myös sillä perusteella, että yritystoimintasi on muuttunut sivutoimiseksi. Jos toimintasi on muuttunut sivutoimiseksi, sinulle voidaan maksaa yritystoiminnan tuloihin soviteltua ansiopäivärahaa.

Huomioithan kuitenkin, ettei yritystoimintasi muutu sivutoimiseksi suoraan tulojen tai töiden vähenemisen perusteella, vaan TE-toimisto selvittää, onko kyseessä sivutoiminen yritystoiminta.

TE-toimisto voi todeta toimintasi sivutoimiseksi esimerkiksi silloin, jos olet työllistynyt yritystoiminnan ohella vähintään kuuden kuukauden ajan palkkatyössä.