Vakuutustason valinta ja muuttaminen

Kassan jäsenenä voit itse valita työttömyysturvasi vakuutustason. Vakuutustason tulee vuonna 2024 olla vähintään 14 803 €.

Valitsemasi vakuutustaso saa olla

  • enintään eläkevakuutuksesi (YEL-/MYEL-vuosityötulon) vahvistetun vuosityötulon suuruinen tai
  • korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojesi suuruinen.

TyEL-vakuutetuilla yrityksen osaomistajilla ja yrittäjän perheenjäsenillä kassaan valittava vakuutustaso voi olla

  • enintään bruttovuosipalkan määrä tai
  • korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen.

Ainoastaan yrittäjäasemassa (ei ulkopuolisen työnantajan palveluksessa) ansaittu TyEL-työtulo voidaan laskea yhteen muun eläkevakuutuslajin vuosityötulon kanssa. YEL-vakuutettujen yrittäjien yrityksestä itsellensä maksama palkka ei myöskään ole yhteenlaskettavissa YEL-vakuutuksen kanssa.

Vuonna 2024 yrittäjän työssäoloehtoon luetaan kuukaudet, jolloin YEL- tai MYEL-työtulosi on vähintään 14 803 euroa vuodessa. TyEL-vakuutetun yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen bruttopalkka tulee olla vähintään 1233,58 euroa kuukaudessa.

Vakuutustason muuttuminen tai muuttaminen

Voit itse muuttaa kassaan valitsemaasi vakuutustasoa. Ohjeet tämän tekemiseen löydät alta. Jos esimerkiksi YEL-työtulosi muuttuu, ilmoita siitä kassaan. Emme saa eläkeyhtiöstäsi automaattisesti muuttuneita vuosityötulotietojasi.

Tarkistamme vakuutustasot kuitenkin vuosittain palkkakertoimella YEL- ja MYEL-vakuutettujen osalta. Halutessasi voit kieltää tasosi päivittämisen vapaamuotoisella ilmoituksella.

Huomioithan 20 % säännön vakuutustasoa muuttaessasi.

Miten muutan vakuutustasoani?

Mikäli haluat muuttaa työtuloasi/vakuutustasoasi, tee kassalle kirjallinen vakuutustason muutos lähettämällä viesti eAsioinnin kautta.

Kirjallisessa ilmoituksessa tulee ilmetä:

  • Nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite
  • Syntymäaika tai jäsennumero
  • Uusi vakuutustaso ja mistä alkaen se on voimassa. Vakuutustasoa ei voi korottaa takautuvasti. Korotus voidaan tehdä seuraavasta kalenterikuukaudesta lukien.

Voit tarkistaa tämänhetkisen vakuutustason jäsenmaksulaskuistasi tai eAsioinnista.