Vauhtiviiva

Mikä Yrittäjäkassa?

Työttömyysturva ei ole vain palkansaajien yksinoikeus – Suomessa myös yrittäjät voivat kuulua työttömyyskassaan.
1
Mikä Yrittäjäkassa?

Yrittäjäkassa on nimensä mukaisesti työttömyyskassa yrittäjille. Liittymällä Yrittäjäkassaan yrittäjä voi varmistaa toimeentulonsa yritystoiminnan päättymisen varalta.

Yrittäjäkassa maksaa työttömäksi jääneelle jäsenelleen ansiosidonnaista päivärahaa, mikäli päivärahan saamisen perusteet täyttyvät. Kassan tavoitteena on siten yrittäjien elämänlaadun ja turvallisuuden lisääminen vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen avulla.

Yrittäjäkassa (ent. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT) on toiminut vuodesta 1995 lähtien. Yrittäjäkassassa on noin 27 000 jäsentä. Kassa maksaa päivärahaa keskimäärin 650 jäsenelle kuukausittain.

Kuvassa hymyilevä autonkorjaaja
2
Kassan tehtävät

Yrittäjäkassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetun ansiotuen sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien etuuksien maksaminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kuvassa toimisto ja farkkupaitainen naishenkilö tietokoneen äärellä
3
Kassan hallinto

Kassaa hallinnoivat kassan jäsenet. Yrittäjäkassan ylintä päätösvaltaa käyttää kassan kokous, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassan hallitus vastaa siitä, että kassan asioita hoidetaan lakien, kassan sääntöjen sekä kassan kokouksen päätösten mukaisesti.

Yrittäjäkassassa työskentelee kassanjohtaja Merja Jokisen lisäksi 20 toimihenkilöä, jotka hoitavat muun muassa asiakaspalveluun ja päivärahahakemusten käsittelyyn liittyviä tehtäviä.

Taksikuski hymyilee punaisessa autossaan
4
Kassan ohjaus ja valvonta

Työttömyysturvan toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa työttömyyskassoille etuuksien toimeenpanoa ohjaavat soveltamisohjeet.

Työttömyyskassoissa etuuksien toimeenpanoa valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonta valvoo ja tarkastaa, että työttömyyskassat noudattavat lakia ja hyvää vakuutustapaa sekä käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja.

Kukkakauppias hymyilee kukkien kanssa