Mitä, jos sairastun työttömyysaikana?

Työttömyysturva on tarkoitettu henkilölle, joka on työkykyinen ja voi ottaa vastaan työtä. Yhtä aikaa ei voi sairastaa ja saada työttömyyskorvausta. Sairauspäiväraha on ensisijainen etuus työkyvyttömälle. Ilmoita päivärahahakemuksella, jos olet hakenut sairauspäivärahaa Kelasta tai korvauksia esimerkiksi vakuutusyhtiöstä.

Työttömyyspäivärahaa ei makseta pitempiaikaisen sairauden tai pysyvämmän työkyvyttömyyden ajalta. Yrittäjäkassa voi maksaa työttömyyspäivärahaa niiltä päiviltä, jotka ovat Kelan sairauspäivärahan omavastuuaikaa. Jos sairaus jatkuu vielä tämän jälkeen, kassan jäsen saa ainoastaan Kelan sairauspäivärahaa, ei työttömyysturvaa.

Lähetä päivärahahakemus Kelan maksaman sairauspäivärahan omavastuupäiviltä. Kassa saa sairauspäivärahatiedot suoraan Kelasta. Jos vakuutusyhtiö maksaa korvauksia työkyvyttömyyden tai tapaturman takia, kassa tarvitsee kopion vakuutusyhtiön päätöksistä.

Jos sairausloma on niin pitkä, että oikeutesi Kelan maksamiin 300 sairauspäivärahapäivään päättyy, sinun on mahdollista saada työttömyyspäivärahaa, vaikka et ole lääkärintodistuksen mukaan työkykyinen. Edellytys on, että työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty. Jos olet saanut työttömyyspäivärahaa ennen sairausloman alkua, päivärahan maksamista voidaan jatkaa.

Ammatillinen kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto työkyvyn heikennyttyä. Siitä vastaavat eläkevakuutusyhtiöt ja Kela. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työhönvalmennusta, työkokeilua tai koulutusta. Kuntoutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa. Mikäli et ole oikeutettu kuntoutukseen, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Lääkinnällistä kuntoutusta voi hakea Kelasta.