Työttömänä aloitettu yritystoiminta

Jos aloitat työttömänä uuden yritystoiminnan, ei työllistyminen siinä estä päivärahan maksamista neljän kuukauden ajan työllistymisen alkamisesta lukien. Yritystoiminnan aloittamisesta pitää kuitenkin ilmoittaa TE-toimistoon ennen sen alkamista. TE-toimisto arvioi uuden yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuuden neljän kuukauden jälkeen. Lue täältä yritystoiminnan aloittamisajankohdasta.

Työttömänä aloitetun uuden yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työtön voi näin ollen saada ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloitettuaan.

Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa. Myös alle kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan ajalta voidaan maksaa soviteltua päivärahaa.

Jos työskentelet sivutoimisena yrittäjänä laskutusosuuskunnan kautta, toimita päivärahan liitteeksi palkkalaskelmat ja toimeksiantosopimukset.

Lue lisää