Sivutoiminen yritystoiminta

TE-toimisto tutkii sen, onko yritystoimintasi esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. Jos yritystoimintasi on ollut päätoimista, oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä, kun yritystoiminta on todistettavasti lopetettu, tai kun yrityksessä työskentely on päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla. TE-toimisto voi myös antaa lausunnon yritystoiminnan sivutoimisuudesta, jos yritystoiminta on pienimuotoista tai lyhytkestoista. Tällöin kassa voi maksaa soviteltua päivärahaa.

TE-toimisto antaa lausunnon sivutoimisuudesta yritystoiminnan vaatiman työmäärän perusteella. Toiminnasta saaduilla tuloilla tai voitolla ei ole merkitystä. Työllistyminen katsotaan sivutoimiseksi ainakin silloin, kun olet ollut vähintään kuusi kuukautta yritystoimintaan liittymättömässä kokoaikatyössä.

Kysy lisää yritystoiminnan sivutoimisuudesta TE-toimistosta.

Työttömänä aloitetun uuden yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Lue täältä uuden yritystoiminnan aloittamisesta työttömyysaikana.