Kun sinulla on monenlaista yritystoimintaa, työllistyt palkkatyössä tai kevytyrittäjänä

Sinun tulee vakuuttaa itsesi päätoimen mukaan. Jos vuosipalkkasi on suurempi kuin YEL-vuosityötulosi, sinun kannattaa olla palkansaajien työttömyyskassan jäsen. Jos taas YEL-tulo on suurempi kuin palkkasi, vakuuta itsesi Yrittäjäkassassa.

Jos jäät palkkatyöstäsi työttömäksi tai sinut lomautetaan palkkatyöstä, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja anna selvitys myös yritystoiminnastasi. TE-toimisto selvittää tilanteesi ja antaa kassalle sitovan lausunnon. Työllistyminen yritystoiminnassa katsotaan sivutoimiseksi ainakin silloin, kun olet ollut vähintään kuusi kuukautta yritystoimintaan liittymättömässä kokoaikatyössä.

Mikäli sinulla on useita yrityksiä, anna niistä jokaisesta selvitys TE-toimistoon. Myös kevytyrittäjänä (laskutusosuuskunnan/laskutuspalveluyrityksen kautta ilman Y-tunnusta) työllistymisestä tulee antaa selvitys TE-toimistolle.