Om du har flera företag, arbetar i lönearbete eller som lättföretagare

Du ska försäkra dig enligt huvudsyssla. Om din årslön är högre än den fastställda årsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL), lönar det sig för dig att vara medlem i en löntagarkassa. Om FöPL/LFöPL/ArPL-årsinkomsten är höge än lönen ska du försäkra dig i Företagarkassan.

Om du blir arbetslös eller permitterad från ditt lönearbete ska du anmäla dig till TE-byrån som arbetslös arbetssökande och ge en utredning om din företagsverksamhet. TE-byrån utreder din situation och ger sitt bindande utlåtande till kassan. Företagsverksamheten betraktas ha blivit en bisyssla åtminstone när man som företagare har utfört heltidsarbete utan anknytning till företagsverksamheten i minst sex månader.

Om du har flera företag ska du ge en utredning om vart och ett till TE-byrån. Gör också så om du arbetar som lättföretagare (via ett faktureringssamfund utan FO-nummer).