Val av försäkringsnivån vid anslutning

Som företagare omfattas man av arbetslöshetsskyddet om man (som FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare eller ArPL-försäkrad familjemedlem/delägare i företaget) har en på miniminivån baserad pensionsförsäkring.

I arbetsvillkoret beaktas månader under vilka årsarbetsinkomsten i den lagstadgade pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, ArPL) är minst 14 803 €. Arbetsperioderna ska vara minst fyra månader långa. Minimiarbetsinkomsten som tjänar in företagares arbetsvillkor justeras årligen med lönekoefficient. Se miniminivåer för tidigare år.

Som medlem i kassan kan du själv välja arbetsinkomst för din försäkring. Den maximala försäkringsnivån motsvarar årsarbetsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring. Du kan högst försäkra dig enligt den sammanlagda arbetsinkomsten i alla dina pensionsförsäkringar (de fastställda årsarbetsinkomsterna).

Pensionsförsäkringsinkomst avser företagarens fastställda arbetsinkomst i FöPL- eller LFöPL-försäkringen samt delägares eller familjemedlemmars ArPL-lön. Bara årsinkomster som har betalats med anledning av företagsverksamheten räknas ihop.

Hur väljer jag försäkringsnivå?

Den maximala försäkringsnivån motsvarar årsarbetsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring (FöPL eller LFöPL). För FöPL- och LFöPL-försäkrade är den beräknade arbetsinkomsten som överenskommits med försäkringsbolaget avgörande. När man väljer försäkringsnivå i arbetslöshetskassan kan man räkna ihop sina FöPL- och LFöPL-inkomster samt sin ArPL-lön som man förtjänat i företagarställning. Man ska också observera att dividender och privatuttag eller i beskattningen fastställd arbetsinkomst inte påverkar arbetsinkomsten.

ArPL-årslönen är maximinivån för vilken man som företagare kan försäkra sig i Företagarkassan. För ArPL-försäkrades del betyder det här de facto utbetalade löner som är underställda pensionsförsäkringen. Har du dessutom FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomster, kan du räkna ihop inkomsterna när du väljer försäkringsnivå.

Som medlem ansvarar man själv för ändringar i försäkringsnivå

Företagarkassan får inte automatiskt informationen om att årsarbetsinkomsten har ändrats. Du ansvarar själv för ändringar i din försäkringnivå. Ändringarna måste göras skriftligen eller elektroniskt.

Om du vill ändra din försäkringsnivå går det lättast med blanketten som finns här. Du kan också ändra försäkringsnivå skriftligen per post eller e-post.

Din skriftliga anmälan ska innehålla:

  • Namn och telefonnummer eller e-postadress
  • Födelsedatum eller medlemsnummer
  • Ny försäkringsnivå och när den träder i kraft

Höjning av försäkringsnivå kan inte göras retroaktivt. Försäkringsnivån kan höjas fr.o.m. följande kalendermånad. ArPL-försäkrade kan ändra försäkringnivå vid slutet av året när man vet lönerna för hela året. Du kan kontrollera din nuvarande försäkringsnivå på din medlemskapsfaktura eller via kassans e-tjänst.

Försäkringsnivåerna för FöPL- och LFöPL-försäkrade justeras årligen med lönekoefficient. Om du inte vill att vi justerar din försäkringsnivå ska du meddela oss skriftligen.

  • Läs om medlemsavgifter i kassans stadgar

Fastställande av dagpenning

Enligt huvudregeln fastställs företagares dagpenning utgående från den försäkringsnivå enligt vilken företagaren har försäkrat sig i Företagarkassan 15 månader före arbetslösheten. Den i kassan valda försäkringsnivån får inte vara högre än den fastställda årsarbetsinkomsten (FöPL, LFöPL eller för delägares/familjemedlemmars del ArPL) som ligger till grund för företagarens pensionsförsäkring.

  • Observera 20 % regeln när du väljer försäkringsnivå.