Företagarkassans medlemsavgifter och fakturering

Företagarkassans medlemsavgift 2024 är 2,1 % av den del av arbetsinkomsten som överskrider 9 600 euro per år. Om du vill beloppet för Företagarkassans medlemsavgift eller eventuell dagpenning kan du använda våra räknare.

Som företagare kan du välja en försäkringsnivå som högst motsvarar årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL), eller som högst motsvarar det sammanlagda beloppet av de olika pensionsförsäkringarna (FöPL, LFöPL, ArPL) du har betalat som följd av företagsverksamheten. Du kan alltså välja vilket som helst belopp i euro som överskrider 14 803 euro.

Det lönar sig att genast ta ut arbetslöshetsförsäkring på samma nivå som FöPL-/LFöPL-/ArPL-försäkringen. Höjer man senare sin arbetsinkomst över 20 % måste den höjda nivån vara i kraft minst 15 månader för att i helhet påverka dagpenningen. Läs mera om 20 % regeln.

Ansök om nedsatt medlemsavgift under tidsperioder som inte räknas med i arbetsvillkoret.

Finansinspektionen fastställer medlemsavgiften

Finansinspektionen fastställer Företagarkassans medlemsavgift utgående från kassans förslag. Arbetslöshetskassornas medlemsavgifter måste fastställas så att de tillsammans med finansieringsandelarna är tillräckliga för att uppfylla arbetslöshetskassornas åtaganden, d.v.s. betalning av förmåner. Vid fastställande av medlemsavgift ska man dessutom observera att varje arbetslöshetskassa måste ha en utjämningsfond för att säkerställa sin finansiering och likviditet. Arbetslöshetskassans årliga överskott överförs till utjämningsfonden.

Företagarkassans utjämningsfond måste vara avsevärt högre än löntagarkassornas. För att säkerställa Företagarkassans finansiering och likviditet ska utjämningsfonden uppfylla en av Finansinspektionen fastställd miniminivå (250 %). Det här betyder att en företagarkassa i två och ett halvt års tid utan intäkter i form av medlemsavgifter ska kunna täcka sina administrativa kostnader samt andelen av förmånskostnaderna som kassan själv ansvarar för. För löntagarkassornas utjämningsfonder är motsvarande nivå minst 100%.

För varje utbetalad inkomstdagpenning får Företagarkassan i form av statligt stöd en andel som motsvarar grunddagpenningen (år 2024: 37,21 euro). Resten av finansieringen ansvarar Företagarkassan själv för. Löntagarkassor får statlig andel samt Sysselsättningsfondens andel. Löntagarkassan ansvarar själv för 5,5 procent av inkomstdagpenningarna medan Företagarkassan själv ansvarar för ca 40 procent.

På grund av olika finansieringsgrund är Företagarkassans medlemsavgifter högre än löntagarkassornas.

Medlemsavgiftsfakturor

Du kan betala dina medlemsavgifter i en, fyra eller tolv rater. Företagarkassan skickar ifyllda inbetalningskort per post. Medlemsavgiftsfakturorna för hela året postas samtidigt i januari–februari till medlemmar som har betalat sina medlemsavgifter för föregående år. Nya medlemmar får sina fakturor inom 1–2 veckor fr.o.m. datum när anslutningsblanketten har kommit till kassan. Om du har tappat bort dina fakturor eller har inte fått några ska du kontakta kassan. Du kan också välja att få dina medlemsavgiftsfakturor som e-fakturor.

Nya medlemmar betalar medlemsavgift fr.o.m. början av den månad de har anslutit sig till kassan. För nya medlemmar anpassar vi faktureringen under det första året enligt ovan nämnda tidtabell. Faktureringen är månatlig och företagares inkomstdagpenning fastställs månatligen. Läs mera om medlemsavgiftsfakturor och fastställande av dagpenning.

Medlemsavgiften är avdragsgill

Företagarkassans medlemsavgift är avdragsgill i din personliga beskattning. Vi lämnar uppgifter om betalda medlemsavgifter direkt till Skatteförvaltningen. Läs mera: Medlemsavgifter i beskattningen.

Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning år 2024

Inkomstdagpenningen som Företagarkassan betalat omfattar grunddel och inkomstdel. År 2024 är grunddelens belopp 37,21 euro. Inkomstdelen är 45% av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Vid månadsinkomst som överskrider 3 534,95 euro är inkomstdelen 20% av den överskridande delen. Inkomstdagpenning är beskattningsbar förvärvsinkomst.

Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning 2024