När du får dagpenning

Håll arbetssökningen i kraft och ansök om dagpenning

För att vara berättigad till inkomstdagpenning måste du ha anmält dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån. Läs mera Giltigheten av jobbsökning.

När du har beviljats inkomstdagpenning skickar Företagarkassan betalningsmeddelande till dig. Tillsammans med betalningsmeddelandet får du en förhandsifylld blankett för fortsatt ansökan om dagpenning. Lättast fyller du i din fortsatta ansökan elektroniskt via e-ärendetjänsten på Företagarkassans webbsida. Man loggar in på tjänsten med sin nätbankidentifikation. Via tjänsten kan du skicka både ansökan och dess bilagor. Du kan också skicka ansökan per post eller fax. Vi rekommenderar inte att skicka ansökan eller dess bilagor via e-post utan säker överföring.

Observera

  • Fyll i blanketten för minst fyra veckor eller en månad i efterskott.
  • Din fortsatta ansökan måste komma fram till kassan inom tre månader räknat från datum fr.o.m. vilket arbetslöshetsdagpenning har ansökts.

Anmäl om förändringar

När du ansöker om dagpenning, ska du anmäla om du får lön eller om du har ansökt om eller beviljats någon socialförmån. Också frivilliga pensioner och till exempel förmåner betalda av arbetsgivaren måste underrättas. Förmånen påverkas av till exempel:

  • om du har ansökt eller beviljats andra förmåner
  • förvärvsinkomst eller annan ersättning från lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet som bisyssla
  • ekonomisk fördel eller ersättning som betalats p.g.a. lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet.

Läs mera

Försäkra dig i rätt kassa

En företagare ska vara medlem i Företagarkassan för att arbetstiden ska räknas med i arbetsvillkoret. Tiden som helt arbetslös räknas inte med i arbetsvillkoret. Du kan inte byta kassa när du är arbetslös.

Betalning av dagpenning förutsätter medlemskap i kassan. Betala nedsatt medlemsavgift under arbetslöshetstiden, för att behålla medlemskapet och rätten till dagpenning. Den nedsatta medlemsavgiften beviljas utan ansökan när den första dagpenningsansökan behandlas.

Att behålla det uppfyllda arbetsvillkoret (rätten till dagpenning) förutsätter medlemskap i kassan. Bli medlem i kassan, även om du inte ansöker om dagpenning eller arbetar som företagare.

Blir du löntagare på heltid, lönar det sig för dig att bli medlem i en löntagarkassa. Som medlem i Företagarkassan kan du inte tjäna in löntagares arbetsvillkor. Mera information på sidan Från företagare till löntagare.