När du får dagpenning

Håll din arbetssökning i kraft och ansök om dagpenning

För att vara berättigad till inkomstdagpenning måste du ha anmält dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån. Läs mera om Arbetssökningens giltighet.

När du har beviljats inkomstdagpenning skickar Företagarkassan betalningsmeddelande till dig. Med betalningsmeddelandet får du en förhandsifylld blankett för fortsatt ansökan om dagpenning. Lättast fyller du i din fortsatta ansökan elektroniskt via e-tjänsten på Företagarkassans webbsida. Man loggar in på tjänsten med sin nätbankidentifikation. Via tjänsten kan du skicka både ansökan och bilagor. Du kan också skicka ansökan per post eller fax. Vi rekommenderar inte att skicka ansökan eller dess bilagor via e-post utan säker överföring.

Observera

  • Fyll i blanketten för minst fyra veckor eller en månad i efterskott.
  • Din fortsatta ansökan måste komma fram till kassan inom tre månader räknat från datum från och med vilket arbetslöshetsdagpenning har ansökts om.

Meddela om ändringar

När du ansöker om dagpenning ska du meddela om du får lön eller om du har ansökt om och/eller beviljats socialförmån. Också frivilliga pensioner och till exempel förmåner som arbetsgivaren har betalat måste meddelas. Följande påverkar t.ex. förmånen:

  • du har ansökt och/eller beviljats andra förmåner
  • förvärvsinkomst eller annan ersättning från lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet som bisyssla
  • ekonomisk fördel eller ersättning som betalats p.g.a. lönearbete, eget arbete eller företagsverksamhet.

Läs mera

Försäkra dig i rätt kassa

Som företagare måste man vara medlem i Företagarkassan för att arbetstiden ska kunna räknas med i arbetsvillkoret. Tidsperioder som helt arbetslös räknas inte med i arbetsvillkoret. Du kan inte byta kassa när du är arbetslös.

Betalning av dagpenning förutsätter medlemskap i kassan. Betala nedsatt medlemsavgift under arbetslöshet för att behålla ditt medlemskap och din rätt till dagpenning. Nedsatt medlemsavgift beviljas utan ansökan när den första dagpenningsansökan handläggs.

Att behålla sitt uppfyllda arbetsvillkor (rätt till dagpenning) förutsätter medlemskap i kassan. Bli medlem i kassan även om du inte ansöker om dagpenning eller arbetar som företagare.

Blir du löntagare på heltid lönar det sig för dig att bli medlem i en löntagarkassa. Som medlem i Företagarkassan kan du inte tjäna in löntagares arbetsvillkor. Mera information på sidan Från företagare till löntagare.