Bli medlem i Företagarkassan

Om du vill bli medlem i Företagarkassan, fyll i en medlemsansökan. Medlemsansökningarna behandlas vanligtvis inom ungefär en vecka. När din medlemsansökan har behandlats, får du en bekräftelse via SMS.

Ditt medlemskap träder i kraft från den dag din ansökan kom fram till kassan. Man kan inte bli medlem i kassan retroaktivt. Nya medlemmar betalar medlemsavgift från och med början av månaden under vilken de har anslutit sig till kassan. Vänligen observera att din FöPL-/LFöPL -försäkring eller ArPL-anställningsförhållande ska vara i kraft vid tidpunkten då du ansluter dig till kassan.