Dagpenningens fastställande och betalning

Företagares dagpenning fastställs vanligen utgående från den försäkringsnivå enligt vilken företagaren har försäkrat sig i Företagarkassan 15 månader före arbetslösheten. Den i kassan valda försäkringsnivån får inte vara högre än den fastställda årsarbetsinkomsten (FöPL, LFöPL, ArPL) som ligger till grund för medlemmens pensionsförsäkring.

När dagpenningen fastställs beaktas det månatliga medeltalet för arbetsinkomstnivåerna under 15 månader före arbetslösheten. För sådan tid kan man i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa beakta höjning på högst 20 %. Har man höjt sin försäkringsnivå i kassan över 20 % ska man ha hållit sin höjda nivå 15 månader för att den 20 % överskridande delen också ska kunna beaktas som grund för dagpenningen.

Är arbetsinkomsten man har uppgett till Företagarkassan högre än den fastställda pensionsförsäkringsinkomsten betalas dagpenning i enlighet med pensionsförsäkringsinkomsten. Är arbetsinkomsten man har uppgett till Företagarkassan lägre än den fastställda pensionsförsäkringsinkomsten betalas dagpenning i enlighet med nivån som har uppgetts till Företagarkassan. Har pensionsförsäkringsinkomsten och/eller inkomsten man har uppgett till Företagarkassan varierat, betalas dagpenning i enlighet med arbetsinkomsternas månatliga medeltal under 15 månader före arbetslösheten.

Försäkringsnivån uppfylls t.ex. inte när man får sjukdagpenning.

Du kan använda räknaren för att räkna ut din uppskattade dagpenning.

Du kan läsa mera om dagpenning som betalas med anledning av efterskydd.

Läs mera om hur man fastställer företagares inkomstrelaterade dagpenning.