Dagpenningens fastställande och betalning

Företagares dagpenning fastställs vanligen utgående från den försäkringsnivå enligt vilken företagaren har försäkrat sig i Företagarkassan 15 månader före arbetslösheten. Den i kassan valda försäkringsnivån får inte vara högre än den fastställda årsarbetsinkomsten (FöPL, LFöPL, ArPL) som ligger till grund för medlemmens pensionsförsäkring.

När dagpenningen fastställs beaktas det månatliga medeltalet för arbetsinkomstnivåerna under 15 månader före arbetslösheten. För sådan tid kan man i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa beakta höjning på högst 20 %. Har man höjt sin försäkringsnivå i kassan över 20 % ska man ha hållit sin höjda nivå 15 månader för att den 20 % överskridande delen också ska kunna beaktas som grund för dagpenningen.

Är arbetsinkomsten man har uppgett till Företagarkassan högre än den fastställda pensionsförsäkringsinkomsten betalas dagpenning i enlighet med pensionsförsäkringsinkomsten. Är arbetsinkomsten man har uppgett till Företagarkassan lägre än den fastställda pensionsförsäkringsinkomsten betalas dagpenning i enlighet med nivån som har uppgetts till Företagarkassan. Har pensionsförsäkringsinkomsten och/eller inkomsten man har uppgett till Företagarkassan varierat, betalas dagpenning i enlighet med arbetsinkomsternas månatliga medeltal under 15 månader före arbetslösheten.

Försäkringsnivån uppfylls t.ex. inte när man får sjukdagpenning.

Du kan använda räknaren för att räkna ut din uppskattade dagpenning.

Du kan läsa mera om dagpenning som betalas med anledning av efterskydd.

Läs mera om hur man fastställer företagares inkomstrelaterade dagpenning.

Välj dagpenningstyp och antal barn på menyn. Mata in vald försäkringsnivå (€/år eller €/månad), t.ex. 14803. Vid behov mata in övriga löneförmåner som du får under dagpenningsperioden. Mata in förskottsinnehållningsprocent i format xx,xx. t.ex. 26,50. Tryck RÄKNA UT när du har fyllt i alla fält.

Grunduppgifter
€ / år
%
Beräknad månadslön
0,00 € / kk
Inkomster/förmåner som minskar dagpenningen
€ / kk
Avdrag 0,00 € / dag
€ / kk
Avdrag 0,00 € / dag

Beräknade värden

Dagpenning per dag
0,00 € / dag
Dagpenning per månad
0,00 € / kk
Förskottsinnehållning
0,00 € / kk
Betalas
0,00 € / kk

Som kassamedlem ska man själv välja nivå för sitt arbetslöshetsskydd när man blir medlem. Försäkringsnivån kan högst motsvara den fastställda arbetsinkomsten i pensionsförsäkringen, och år 2024 måste den vara minst 14 803 € per år.

År 2024 är Företagarkassans årsavgift 2,1 % av arbetsinkomsten för 9 600 euro överskridande del, som man har valt som grund för arbetslöshetsförsäkringen.

Årsarbetsinkomst avser FöPL eller LFöPL-årsarbetsinkomst för år 2024 eller ArPL-årslön för företagets delägares och företagarens familjemedlemmars del.

Från och med 2015 har det varit möjligt att räkna ihop årsarbetsinkomster från olika försäkringstyper och man har kunnat försäkra sig i Företagarkassan högst i enlighet den sammanlagda årsarbetsinkomsten från de olika pensionsförsäkringarna (FöPL, LFöPL, ArPL) som man har betalat för i samband med företagsverksamheten.

Vänligen beakta att Företagarkassan inte kan räkna med ArPL-löner som har förtjänats i anställning hos utomstående arbetsgivare. Endast i företagarställning förtjänad ArPL- inkomst kan räknas ihop med årsarbetsinkomsterna från övriga pensionsförsäkringstyper.

€ / år

Medlemsavgift
€ / år
Du kan betala årsavgiften i 12 rater. Då är din medlemsavgift följande

Beräkna din efterskyddsdagpenning tyj.fi.