Hur deltids- och heltidsarbetet påverkar dagpenningen?

Medan du är arbetslös kan du ta emot kortvarigt arbete eller deltidsarbete utan att rätten till dagpenning utgår. Ingen inkomstdagpenning betalas för heltidsarbete som fortgår över två veckor. Då betalas full inkomstdagpenning under betalningsperiodens arbetslöshetsdagar, ifall andra förhinder för betalning inte föreligger.

Kassan får uppgifter om löner och förvärvsinkomster från inkomstregistret och från och med år 2021 lämnas även uppgifter om pensioner och förmåner. Du behöver inte skicka lönespecifikationen som bilaga till ansökan. Inkomsterna från företagsverksamheten anmäls inte till inkomstregistret, utan du ska skicka dem själv. Kassan ber om tilläggsinformation om det behövs.

Om du som arbetslös har mottagit deltidsarbete eller ett heltidsarbete som fortgår högst två veckor.

  • anmäl om saken till TE-byrån och kassan
  • skicka arbetsavstalet som bilaga till dagpenningsansökan
  • anmäl arbetstimmarna på dagpenningsansökan.

Läs mera