Hur deltids- och heltidsarbete påverkar dagpenningen?

Medan du är arbetslös kan du ta emot kortvarigt arbete eller deltidsarbete utan att din rätt till dagpenning utgår. Ingen inkomstdagpenning betalas för heltidsarbete som fortgår över två veckor. Då betalas full inkomstdagpenning under betalningsperiodens arbetslöshetsdagar ifall andra hinder för betalning inte föreligger.

Kassan får uppgifter om löner och förvärvsinkomster från inkomstregistret och från och med år 2021 lämnas även uppgifter om pensioner och förmåner. Du behöver inte skicka lönespecifikation som bilaga till din ansökan. Inkomsterna från företagsverksamheten meddelas inte till inkomstregistret du ska skicka dem själv. Kassan ber om mera information om det behövs.

Om du som arbetslös har mottagit deltidsarbete eller ett heltidsarbete som fortgår högst två veckor, ska du

  • meddela TE-byrån och kassan
  • skicka ditt arbetsavstal som bilaga till din dagpenningsansökan
  • ange dina arbetstimmar på din dagpenningsansökan.

Läs mera