Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Arbetslöshetskassorna baserar sina förmånsbeslut på uppgifterna i inkomstregistret.