Inkomstdagpenningens beskattning

Dagpenning är beskattningsbar inkomst. När kassan betalar inkomstdagpenning görs förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningsprocenten beror på ditt skattekort.

Använder vi skattekort för lön innehålls minst 25 %. Beställer du skattekort för förmån, innehålls förskott enligt ändringsskattekortet.

Anvisningar om hur man beställer skattekort finns på sidan Ansök om skattekort för förmåner.