Ansiopäivärahan verotus

Työttömyyspäiväraha on veronalaista ansiotuloa. Kun saat ansiopäivärahaa, toimitamme siitä ennakonpidätyksen verohallinnolle. Ennakonpidätyksen suuruus riippuu verokortistasi.

Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi. Jos lähetät Yrittäjäkassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti.

Ohjeet muutosverokortin tilaamisesta ovat sivulla Hae verokortti etuutta varten.