Mitä päivärahan jälkeen?

Voit säilyttää Yrittäjäkassan jäsenyyden maksamalla huojennettua jäsenmaksua. Huojennusta tulee hakea vuosittain uudelleen. Huomioithan, että kassan jäsenyyden säilyttäminen ei kerrytä uutta työssäoloehtoa. Jos et halua säilyttää kassan jäsenyyttä, voit ilmoittaa erosta esimerkiksi verkkosivujen nettilomakkeella tai kassan eAsioinnissa.

Tältä sivulta voit lukea toimintaohjeita ja neuvoja eri tilanteisiin.

Päivärahaa voidaan maksaa joko 300/400/500 päivää, useimmiten 400 päivän ajan. Kun ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, 400 päivää täyttyy aikaisintaan noin puolessatoista vuodessa (400 päivää / 5 = 80 viikkoa).  Annamme päätöksen enimmäismaksujan täyttymisestä viimeisen ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Päätös tulee ladattavaksi eAsioinnin etusivulle kohtaan viimeisin maksuilmoitus. Jos olet edelleen työtön, voit jatkossa hakea Kelalta työmarkkinatukea.

Kassan sivuilta löytyvillä lomakkeilla voit ilmoittaa tiedot jäsenrekisteriä varten, mikäli aloitat uudelleen yrittäjänä. Jos aloitat uuden yritystoiminnan, alkaa yrittäjän työssäoloehto (15 kk) kertyä uudelleen Yrittäjäkassassa.

Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta yrittäjyydestä ja haluat tiedustella lausunnosta, ole yhteydessä TE-toimistoon. Lisätietoa TE-toimistojen palveluista löydät verkkosivuilta www.te-palvelut.fi.

Päivärahapäätöstä koskevan valituksen tekemisestä löydät ohjeet kohdasta Muutoksenhaku.

Jos aloitat palkkatyön, sinun kannattaa liittyä heti johonkin palkansaajakassaan. Yrittäjäkassan jäsenenä ei voi kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa.

  • Lisätietoa palkansaajakassoista löydät Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.

Jos aloitat palkkatyön tai työhön liittyvän koulutuksen kaukana asuinpaikkakunnaltasi, voit ehtojen täyttyessä hakea liikkuvuusavustusta. Avustus korvaa työn vastaanottamisesta aiheutuvia työmatka- ja muuttokuluja. Lue lisää kohdasta Liikkuvuusavustus.

Jos siirryt ansiopäivärahan jälkeen opiskelemaan, starttirahalle tai aikuiskoulutustuelle, eikä sinulla ole voimassa olevaan YEL-vakuutusta, sinun kannattaa säilyttää kassan jäsenyys maksamalla huojennettua jäsenmaksua.

Mikäli otat YEL-vakuutuksen, ilmoita siitä kassaan, jotta työssäoloehto alkaa kertyä. Jos aloitat palkkatyön, vaihda jonkin palkansaajakassan jäseneksi. Lue lisää Tietopankista.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa sen kuukauden loppuun, kun täytät 65 vuotta. Voit kuitenkin hakea vanhuuseläkettä heti, kun saavutat vanhuuseläkeiän. Ansiopäiväraha-aika kartuttaa eläkettä ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän täyttämiskuukauden loppuun asti.

Kun sinulle on myönnetty täysi työeläke, kassa ei voi enää maksaa päivärahaa ja sinun kannattaa erota kassasta. Eroaminen käy helpoiten lomakkeella.

Jos sinulle maksetaan ansiopäivärahaa työkyvyn olennaisen heikkenemisen vuoksi, hae sairauspäivärahaa uudelleen oltuasi vuoden ajan ansiopäivärahalla. Ansiopäivärahan saamisen aika rinnastetaan työkykyisyysaikaan ja sinulla saattaa olla oikeus uusiin 300 sairauspäivärahapäivään. Lue ansiopäivärahan maksamisesta työkyvyttömälle kohdasta Ansiopäiväraha työkyvyttömälle.

Jos jäät pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle, kassan jäsenyydestä ei ole sinulle enää hyötyä ja sinun kannattaa erota kassasta. Eroaminen käy helpoiten erolomakkeella.

Jos ansiopäivärahan enimmäismaksuaika ei ole täyttynyt, kun alat saada sairauspäivärahaa tai määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, säilytä kassan jäsenyys maksamalla huojennettua jäsenmaksua.

Ikääntyneellä työttömällä, joka jää työttömäksi saaden palkan­saajan jälkisuojapäivärahaa, voi olla oikeus niin sanottuihin lisäpäiviin. Yrittäjäpäivärahaa saavalla hakijalla ei ole enimmäisajan jälkeen oikeutta niin sanottuihin lisäpäiviin ennen vanhuuseläkettä. Voit lukea lisäpäivistä kohdasta jälkisuojapäiväraha.