Huojennettu jäsenmaksu

Työttömyyden ajalta

Huojennettu jäsenmaksu myönnetään päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä henkilölle, joka on oikeutettu Yrittäjäkassan maksamaan päivärahaan tai jonka YEL-, MYEL- tai TyEL-vakuutus on päättynyt. Huojennettu jäsenmaksu myönnetään työttömyyden alkamista seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta.  Työttömyys katsotaan alkavaksi siitä päivästä, josta päivärahaoikeus alkaa TE-toimiston lausunnon mukaan. Jos työttömyys alkaa kesken kolmen kuukauden laskutusjakson, voidaan puuttuva jäsenmaksu vähentää maksettavasta päivärahasta.

Missä tilanteessa voit hakea huojennettua jäsenmaksua?

Jos eläkevakuutuksesi perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2024 jälkeen alle työttömyysturvalain mukaisen vähimmäistason 14 803 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan päättynyt tai rauennut, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua.

Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kalenterikuukauden kestävän sairausloman ajalta. 

Näin haet huojennettua jäsenmaksua

Huojennushakemus tehdään lähettämällä viestiä kassan eAsioinnissa. 

Toimita kassaan eAsioinnin Liitteet-välilehden kautta

  • eläkeyhtiön todistus vuoden 2024 YEL-/MYEL-vuosityötulostasi tai
  • TyEL-vakuutettujen yrityksen osaomistajien ja yrittäjän perheenjäsenten tulee toimittaa palkkatodistus, josta ilmenee että TyEL-palkkatulo on alle 1233,58 € kuukaudessa (14 803 €/v) tai
  • eläkeyhtiön päätös eläkevakuutuksesi raukeamisesta/päättymisestä tai
  • päätös Kelan tai vakuutusyhtiön maksamasta päivärahasta.

Jäsenmaksun määrä

Huojennetun jäsenmaksun suuruus vuonna 2024 on 4 € kuukaudessa eli 48 € vuodessa. Huojennettu jäsenmaksu voidaan myöntää kerrallaan kalenterivuoden ajaksi. Jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia (nostat eläkevakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 14 803 € tai sen yli), ilmoita siitä välittömästi kassaan.

Lisätietoa

  • Palautus koskee vain kuluvan vuoden jäsenmaksuja.
  • Jäsenmaksuhuojennukseen oikeuttavalta ajalta ei kerry yrittäjän työssäoloehtoa.
  • Lisätietoa voi lukea kassan säännöistä