Huojennettu jäsenmaksu

Työttömyyden ajalta

Huojennettu jäsenmaksu myönnetään päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä henkilölle, joka on oikeutettu Yrittäjäkassan maksamaan päivärahaan tai jonka YEL-, MYEL- tai TyEL-vakuutus on päättynyt. Huojennettu jäsenmaksu myönnetään työttömyyden alkamista seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta.  Työttömyys katsotaan alkavaksi siitä päivästä, josta päivärahaoikeus alkaa TE-toimiston lausunnon mukaan. Jos työttömyys alkaa kesken kolmen kuukauden laskutusjakson, voidaan puuttuva jäsenmaksu vähentää maksettavasta päivärahasta.

Jäsenyysaikana

Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2021 jälkeen alle työttömyysturvalain mukaisen vähimmäistason 13 247 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan päättynyt tai loppunut, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua. Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kuukauden kestävän sairausloman, vanhempainloman, hoitovapaan tai päätoimisen opiskelun ajalta.

Huojennushakemuksen voi tehdä helpoiten kassan sivuilta löytyvällä lomakkeella. Voit tehdä hakemuksen myös sähköpostilla (neuvonta@yrittajakassa.fi)tai postitse (Yrittäjäkassa, PL 86, 00251 Helsinki).

Ilmoita kirjallisessa hakemuksessa

 • nimi ja puhelinnumero
  • syntymäaika tai jäsennumero
  • tilinumero jäsenmaksun mahdollista palauttamista varten.

Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulosi on tänä vuonna alle 13 247 €/v toimita kassaan lisäksi

 • eläkeyhtiön todistus vuoden 2021 YEL-/MYEL-vuosityötulostasi
  • TyEL-vakuutettujen yrityksen osaomistajien ja yrittäjän perheenjäsenten tulee toimittaa palkkatodistus, josta ilmenee että TyEL-palkkatulo on alle 1103,92 € kuukaudessa (13 247 €/v).

Jos olet päättänyt eläkevakuutuksesi, toimita kassaan eläkeyhtiön päätös eläkevakuutuksesi raukeamisesta/päättymisestä.

Hakiessasi huojennettua jäsenmaksua sairausloman, vanhempainloman, hoitovapaan tai päätoimisen opiskelun ajalta, toimita kassaan päätös Kelan tai vakuutusyhtiön maksamasta päivärahasta tai todistus oppilaitokselta kouluun hyväksymisestä ja opintojen arvioidusta kestosta.

Suosittelemme toimittamaan liitteet kassan eAsioinnissa. Halutessasi voit toimittaa ne myös sähköpostilla (neuvonta@yrittajakassa.fi) tai postitse (Yrittäjäkassa, PL 86, 00251 Helsinki).

Jäsenmaksun määrä

Huojennetun jäsenmaksun suuruus vuonna 2021 on 5 € kuukaudessa eli 60 € vuodessa. Huojennettu jäsenmaksu voidaan myöntää kerrallaan kalenterivuoden ajaksi. Jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia (nostat eläkevakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 13 247 € tai sen yli), ilmoita siitä välittömästi kassaan.

Lisätietoa

 • Palautus koskee vain kuluvan vuoden jäsenmaksuja.
 • Jäsenmaksuhuojennukseen oikeuttavalta ajalta ei pääsääntöisesti kerry yrittäjän työssäoloehtoa.
 • Lisätietoa voi lukea kassan säännöistä