Jälkisuojapäiväraha

Yrittäjäpäivärahan saamiseksi vaadittu työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut Yrittäjäkassan jäsen vähintään 15 kuukauden ajan ja maksanut samalla riittävän suuruista eläkevakuutusta (14 803 euroa v. 2024).

Mikäli et ole työttömäksi jäädessäsi vielä täyttänyt yrittäjän työssäoloehtoa ja olit ennen yrittäjäksi ryhtymistä jonkin palkansaajakassan jäsen, tutkimme onko sinulla oikeus mahdolliseen palkansaajan jälkisuojaan.

Jos olet ennen yrittäjäksi ryhtymistäsi täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon, voimme maksaa sinulle muiden ansiopäivärahan saamisen ehtojen täyttyessä niin kutsuttua jälkisuojapäivärahaa, jonka suuruus perustuu 26 viikon palkkatöiden ansioihin ennen yrittäjyyden alkamista. Jos olet saanut päivärahaa palkansaajakassasta välittömästi ennen Yrittäjäkassaan siirtymistäsi, voimme jatkaa tuon päivärahan maksamista enintään yhteensä työttömyysturvan enimmäismäärän 300, 400 tai 500 päivän verran.

Voit hakea jälkisuojapäivärahaa, jos työttömyytesi on alkanut ennen kuin olet ollut Yrittäjäkassan jäsen vähintään 15 kuukauden ajan ja yrittäjyyden alkamisesta on kulunut alle 18 kuukautta.

Voit arvioida jälkisuojapäivärahasi määrää Työttömyyskassojen yhteisjärjestön verkkosivuston laskurilla, mikäli päivärahasi perustuu yrittäjyyttä edeltäneiden palkkatöiden tuloihin. Yrittäjäkassan verkkosivuston laskuri ei sovellu palkansaajan jälkisuojapäivärahan arvioimiseen.

Mitä sinun täytyy toimittaa kassaan?

Tarvitsemme sinulta ainakin seuraavat asiapapaperit:

  • ansiopäivärahahakemus vähintään kahden, mutta mieluiten neljän viikon ajalta. Laadi hakemus eAsioinnissa Tee Hakemus -välilehdeltä.
  • eläkevakuutusyhtiösi todistus YEL-, MYEL- tai TyEL-vakuutuksen vuosityötuloista kuluvalta ja kolmelta edelliseltä vuodelta, tai vakuutuksesi voimassaoloajalta, jos sinulla on ollut se lyhyemmän ajan voimassa.
  • myyntivoittolaskelma, josta täytä kohdat 1-4 ja lomakkeen loppuun päiväys sekä allekirjoitus.
  • työsopimus, työtodistus ja irtisanomisilmoitus työsuhteesta ennen yrittäjyyttä.
  • palkkatodistus (vähintään 26 viikolta) (lomakkeet)

Suosittelemme, että toimitat näiden liitteiden ohella kassaan myös muutosverokortin etuutta varten.

Jos olet saanut palkansaajakassasta päivärahaa juuri ennen Yrittäjäkassaan liittymistä, sinun ei tarvitse toimittaa kassaan työsopimusta, työtodistusta, irtisanomisilmoitusta tai palkkatodistusta. Pyydämme tällaisessa tilanteessa tiedot päivärahasi maksua varten edellisestä työttömyyskassastasi.

Toimita liitteet Yrittäjäkassan eAsioinnista Liitteet-välilehdeltä.

Palkansaajan lisäpäiväoikeus

Jos olet lähellä eläkeikää ja saat palkansaajan jälkisuojapäivärahaa, sinulla voi olla oikeus niin sanottuihin ansiopäivärahan lisäpäiviin, joita myös eläkeputkeksi kutsutaan. Lisäpäiväoikeutta ei ole, jos ansiopäivärahan maksaminen perustuu yrittäjän työssäoloehtoon.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:

  1. olet syntynyt vuonna 1961 tai 1962 ja olet täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä;
  2. olet syntynyt vuonna 1963 ja olet täyttänyt 63 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä;
  3. olet syntynyt vuonna 1964 ja olet täyttänyt 64 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ei ole lisäpäiväoikeutta.