Työnhaun voimassaolo

Pidä työnhaku voimassa ja ilmoita muutoksista TE-toimistoon

Saadaksesi päivärahaa sinun tulee olla työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. TE-toimisto seuraa työnhakua ja lähettää esimerkiksi työtarjouksia tai selvityspyyntöjä. Noudata TE-toimiston ohjeita työnhaun voimassa pitämiseksi ja vastaa yhteydenottoihin pyydetyllä tavalla ja ajoissa.

Jos sinulla on kysyttävää TE-palveluista, voit ottaa yhteyttä Työlinjan valtakunnalliseen työttömyysturvaneuvontaan, joka palvelee maanantaista perjantaihin klo 8–16.15 p. 0295 020 701.

TE-toimisto voi asettaa työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä korvauksettoman määräajan (karenssi). Työttömyyspäivärahaa ei makseta karenssiajalta. Työvoimapoliittisesti moitittavia menettelyjä ovat esimerkiksi:

  • työstä eroaminen tai tarjotusta työstä kieltäytyminen
  • työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytyminen tai palvelun keskeyttäminen
  • työllistymissuunnitelman laatimisesta tai toteuttamisesta kieltäytyminen.

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää työnhakijan päivärahaoikeudesta myös seuraavissa tapauksissa:

  • hakijalla on yritystoimintaa tai hän työllistyy omassa työssä
  • hakija osallistuu työllistämistä edistävään palveluun
  • hakija suorittaa opintoja.

Työn tai yritystoiminnan aloittaminen, sairausaika, matkat

Ilmoita työttömyydessä tapahtuneet muutokset aina Työ- ja elinkeinotoimistoon. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi uuden työsuhteen alkaminen, yritystoiminnan aloittaminen, sairausajat ja pidemmälle matkalle lähteminen. Ilmoittaminen on kätevintä tehdä TE-palvelujen Oma asiointi -palvelussa.

Mikäli haluat tiedustella etuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä, Työvoimahallinnon Työlinjan valtakunnallinen työttömyysturvaneuvonta palvelee maanantaista perjantaihin klo 8–16.15 p. 0295 020 701.

Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön, alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta edellyttää, että teet työtä enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Jos teet osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, työaikaa tarkastellaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolla. Osa-aikatyön palkka sovitellaan päivärahaan toimittamasi palkkalaskelman tai tulorekisteristä saatujen tietojen perusteella. Lue täältä päivärahan hakemisesta osa-aikatyön ajalta: Miten haen soviteltua päivärahaa?

Jos aloitat uuden yritystoiminnan työttömänä ollessasi, ilmoita asiasta TE-toimistoon ja kassaan. Sovitellun päivärahan maksaminen yritystoiminnan ajalta edellyttää, että yritystoiminta joko kestää enintään 2 viikkoa tai yritystoiminta on todettu TE-toimistossa sivutoimiseksi. Laskutusosuuskunnan kautta aloitettu työskentely katsotaan usein sivutoimiseksi.

Uuden yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus arvioidaan vasta neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta (Työttömyysturvalaki 2 luku 5 a §). Yritystoiminnan aloittamisesta pitää kuitenkin ilmoittaa TE-toimistoon ennen sen alkamista. Lue uuden yritystoiminnan aloittamisesta työttömänä.

Kassa sovittelee sivutoimisen yritystoiminnan tulot pääsääntöisesti kirjanpidosta toimitetun aineiston perusteella (esimerkiksi kuukausittainen tuloslaskelma tai tulo-menoselvitys). Lue täältä päivärahan hakemisesta sivutoimisen yritystoiminnan ajalta: Yritystoiminnan tulojen ilmoittaminen.