Yritystoiminnan tulojen ilmoittaminen

Kun sinulla on palkkatuloja tai ansioita sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä, maksetaan soviteltua päivärahaa. Sovitellun päivärahan maksaminen yritystoiminnan ajalta edellyttää, että yritystoiminta on todettu TE-toimistossa sivutoimiseksi.

Yritystoiminnasta saatua ansiotuloa tarkastellaan ensisijaisesti kirjanpidosta toimitetun aineiston pohjalta. Tätä varten sinun tulee toimittaa kassaan kuukausittainen tuloslaskelma tai vapaamuotoinen tulo-menoselvitys. Siitä on ilmettävä tulot ja menot eriteltynä kuukausittain.

Jälkikäteen sinua pyydetään toimittamaan verotuspäätös, jotta ansiotuloa voidaan arvioida myös vahvistetun verotuksen perusteella.

Mikäli yritysmuotosi on osakeyhtiö, toimita kassaan palkkalaskelma. Kassa sovittelee päivärahaan yritystoiminnasta saamasi palkat ja palkkiot.

Jos työskentelet sivutoimisena yrittäjänä laskutusosuuskunnan kautta, toimita päivärahan liitteeksi palkkalaskelmat ja toimeksiantosopimukset.

Yritystoiminnasta saatua ansiotuloa voidaan arvioida myös vahvistetun verotuksen perusteella. Näin on yleensä maa- ja metsätaloustoiminnan kohdalla. Sivutoimisen yritystulon ansiotulo-osuus sovitellaan, pääomatulo-osuus ei sen sijaan vaikuta päivärahaan.