Hur man meddelar inkomster från företagsverksamheten

Jämkad dagpenning betalas om du har löneinkomster eller inkomster från företagsverksamhet eller eget arbete, betalas jämkad dagpenning. Betalning av dagpenning under företagsverksamhet förutsätter att TE-byrån har konstaterat att företagsverksamheten är en bisyssla.

Jämkning sker i huvudsak utgående från överlämnat bokföringsmaterial. Materialet kan vara till exempel månatlig resultaträkning eller informell bokföringsutredning (inkomst- och utgiftsberäkning där inkomsterna och utgifterna specificeras per månad).

Du ska skicka beskattningsbeslut till kassan, så att inkomsten också kan utvärderas utgående från beskattningen.

Om företagsformen är aktiebolag ska du skicka lönebesked till kassan. Lön och arvoden från företagsverksamheten påverkar dagpenningen.

Om du har företagsverksamhet via ett faktureringsföretag (arbete som lättföretagare) som bisyssla ska du skicka lönespecifikationer och uppdragsavtal som bilaga till din dagpenningsansökan.

Inkomsten från företagsverksamheten kan också utvärderas utgående från beskattningsbeslutet. Detta görs vanligen när det är fråga om lant- eller skogsbruk. Förvärvsinkomstdelen jämkas, kapitalinkomstdelen påverkar inte dagpenningen.