Inkomstdagpenning under företagsverksamhetens första månader

Om du inleder din företagsverksamhet som arbetslös kan du få inkomstdagpenning minst fyra månader efter det företagsverksamheten har börjat. Du ska ändå meddela TE-byrån om företagsverksamhetens början innan du startar.

Inkomsterna från företagsverksamheten minskar din dagpenning enligt reglerna om jämkad dagpenning. Om företagsverksamhetens roll efter fyra månader utvärderas som bisyssla kan kassan fortsätta betala dagpenning. Betraktas företagsverksamheten som huvudsyssla har du inte rätt till inkomstdagpenning.

Möjligheten att få dagpenning under de första månaderna gäller företagsverksamhet som har börjat 1.1.2018 eller senare.

Läs mera om Nystartad företagsverksamhet.