Sysselsättningsfrämjande service

TE-byrån kan hänvisa arbetssökande att delta i sysselsättningsfrämjande service som berättigar till arbetslöshetsförmån. Arbetslöshetsförmån kan betalas endast medan personen i fråga är anmäld som arbetslös arbetssökande på TE-byrån.

För personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service betalas samma arbetslöshetsförmån som de skulle ha rätt till som arbetslösa. Om man har avtalat om deltagande i en sysselsättningsplan eller ersättande plan betalas förhöjd förtjänstdel (förutom i vissa undantagsfall). Kostnadsersättning betalas enligt huvudregeln för dagarna man deltar i servicen.

Maximitiden för betalning av arbetslöshetsförmån (300, 400 eller 500 dagar) löper även medan man deltar i sysselsättningsfrämjande service. Om man vägrar att delta eller avbryter servicen, kan man förlora sin rätt till arbetslöshetsförmån.

Sysselsättningsfrämjande service omfattar

  • jobbsökarträning
  • karriärträning
  • utbildningsprövning
  • arbetskraftsutbildning
  • frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån
  • arbetsprövning
  • integrationstjänster för invandrare
  • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Läs mera på sidan Sysselsättningsfrämjande service. Om hur man ansöker om förmånen kan du läsa på den här sidan.