Förmån under arbetskraftsutbildning, ifall företagaren betraktas som sysselsatt på heltid

Arbetssökande som deltar i arbetskraftsutbildning som TE-byrån har hänvisat kan få arbetslöshetsförmån även om de skulle betraktas ha företagsverksamhet som huvudsyssla eller även om de, ifall arbetslöshetshot föreligger, inte är arbetslösa eller permitterade. Förmånstagaren får inkomstdagpenningens grunddel utan förtjänstdel.

TE-byrån skickar sitt utlåtande till arbetslöshetskassan angående från vilka tjänster eller åtgärder arbetssökanden deltar i. Kassan betalar arbetslöshetsförmån till sökanden i enlighet med TE-byråns utlåtande.