Försäkringens miniminivå

Företagares arbetsvillkor uppfylls när man

 • har varit medlem i Företagarkassan minst 15 månader, och
 • har samtidigt arbetat som företagare, och pensionsförsäkringsinkomsten har varit på minst lagstadgad miniminivå. Den lagstadgad miniminivå är/har varit
  • 14 088 euro per år 2023
  • 13 573 euro per år 2022
  • 13 247 euro per år 2021
  • 13 076 euro per år 2020
  • 12 816 euro per år 2019
  • 12 576 euro per år 2018
  • 12 564 euro per år 2017
  • 12 420 euro per år 2016
  • 12 325,55 euro per år 2015
  • 8 520 euro per år 2014 och tidigare

Med pensionsförsäkringsinkomst avses företagarens fastställda arbetsinkomst i FöPL- eller LFöPL-försäkringen samt delägarens eller familjemedlemmens ArPL-lön. Frivilliga pensionsförsäkringar beaktas inte.

Pensionsförsäkringsavgifterna ska vara betalda för att tiden ska beaktas i arbetsvillkoret.