Vakuutustason alaraja

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on:

 • ollut vähintään 15 kuukautta Yrittäjäkassan jäsen ja
 • hän on toiminut saman ajan yrittäjänä siten, että hänen eläkevakuutustulonsa on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Alaraja on
  • 14 803 € vuodessa v. 2024
  • 14 088 € vuodessa v. 2023
  • 13 573 € vuodessa v. 2022
  • 13 247 € vuodessa v. 2021
  • 13 076 € vuodessa v. 2020
  • 12 816 € vuodessa v. 2019
  • 12 576 € vuodessa v. 2018
  • 12 564 € vuodessa v. 2017
  • 12 420 € vuodessa v. 2016
  • 12 325,55 € vuodessa v. 2015
  • 8 520 € vuodessa v. 2014 ja sitä aiemmin

Eläkevakuutustulolla tarkoitetaan yrittäjän YEL- tai MYEL-vakuutuksen vahvistettua työtuloa sekä osaomistajan tai perheenjäsenyrittäjän TyEL-palkkaa. Tuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

Eläkevakuutusmaksujen tulee olla maksettu, jotta aika voidaan laskea mukaan yrittäjän työssäoloehtoon.