Vakuutustason muuttaminen

Kassan jäsenenä voit itse valita työttömyysturvasi vakuutustason.  Valitsemasi vakuutustaso saa olla enintään eläkevakuutuksesi (YEL-/MYEL-vuosityötulon) vahvistetun vuosityötulon suuruinen tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojesi suuruinen.

TyEL-vakuutetuilla yrityksen osaomistajilla ja yrittäjän perheenjäsenillä kassaan valittava vakuutustaso voi olla enintään bruttovuosipalkan määrä tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen. Ainoastaan yrittäjäasemassa (ei ulkopuolisen työnantajan palveluksessa) ansaittu TyEL-työtulo voidaan laskea yhteen muun eläkevakuutuslajin vuosityötulon kanssa. YEL-vakuutettujen yrittäjien yrityksestä itsellensä maksama palkka ei myöskään ole yhteenlaskettavissa YEL-vakuutuksen kanssa.

Yrittäjäkassa ei saa automaattisesti muuttuneita vuosityötulotietoja, joten sinun on itse huolehdittava työtulosi muuttamisesta. Huomioi 20 prosentin sääntö muuttaessasi vakuutustasoa.

Mikäli haluat muuttaa vakuutustasoasi, lähetä kassaan viesti eAsioinnin kautta. Voit muuttaa vakuutustasoasi myös toimittamalla kirjallisen vakuutustason muutoksen sähköpostilla (neuvonta@yrittajakassa.fi) tai kirjeitse (Yrittäjäkassa, PL 86, 00251 Helsinki).

Kirjallisessa ilmoituksessa tulee ilmetä:

  • Nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite
    • Syntymäaika tai jäsennumero
    • Uusi vakuutustaso ja mistä alkaen se on voimassa. Vakuutustasoa ei voi korottaa takautuvasti. Korotus voidaan tehdä seuraavasta kalenterikuukaudesta lukien.

Vakuutustasoa ei voi korottaa takautuvasti. Korotus voidaan tehdä seuraavasta kalenterikuukaudesta lukien. TyEL-vakuutetut voivat muuttaa vakuutustasoaan loppuvuodesta, kun tietävät vuoden ajalta maksettujen palkkojen määrän. Voit tarkistaa tämänhetkisen vakuutustason jäsenmaksulaskuistasi tai eAsioinnista.

Vakuutustasot tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella (YEL- ja MYEL-vakuutettujen osalta). Halutessasi voit kieltää tasosi päivittämisen vapaamuotoisella ilmoituksella esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen neuvonta@yrittajakassa.fi.