Päivärahasi määrä ja maksaminen

Ansiopäivärahasi muodostuu seuraavista osista:

  • perusosasta, joka on peruspäivärahan suuruinen eli 37,21 euroa vuonna 2024
  • ansio-osasta, joka suuruudeltaan 45 % päiväpalkan* ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausitulo on yli 3 534,95 euroa, ansio-osa on sen ylimenevältä osalta 20 %.

Jotta sinulla olisi oikeus päivärahaan, sinun tulee täyttää yrittäjän 15 kuukauden työssäoloehto. Päivärahasi ansio-osan suuruus määräytyy työttömyyttä edeltäneiden 15:n työssäoloehtoon hyväksyttävän kuukauden ajalta Yrittäjäkassaan valitsemasi vakuutustason tai -tasojen perusteella.

Kassaan valittu vakuutustaso voi olla enintään YEL- tai MYEL-vakuutuksesi vuosityötulon tai TyEL-vuosipalkkasi suuruinen. Jos vakuutustaso on vaihdellut, laskemme vakuutustasoistasi kuukausilla painotetun keskiarvon. Tämä tarkoittaa sitä, että pidempään voimassa ollut vakuutustaso vaikuttaa enemmän päivärahan suuruuteen.

Huomioithan, että

  • jos olet erehdyksessä valinnut kassaan korkeamman vakuutustason kuin eläkevakuutuksesi vuosityötulo, ansio-osa määräytyy eläkevakuutuksen vuosityötulon perusteella. Vuosityötulo, jota käytämme päivärahasi perusteena, ei saa olla suurempi kuin eläkevakuutuksesi vuosityötulo.
  • jos olet korottanut vakuutustasoasi kassaan yli 20 prosenttia alle 15 kuukautta ennen työttömyyttä, emme voi huomioida 20 prosentin ylittävää korotuksen osuutta ansiopäivärahan perusteeksi.
  • työssäoloehtoa ei kerry mm. sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa saadessasi, eikä lähtökohtaisesti raskaus- tai erityisraskausrahan, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai päätoimisen opiskelun ajalta.
  • päivärahan maksaminen alkaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika vastaa seitsemää arkipäivää. Täytä hakemus aina myös omavastuupäivien osalta.

Ansiopäivärahan kesto

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan viideltä arkipäivältä viikossa pääsääntöisesti enintään 400 päivän ajan. Mikäli sinulla on alle 3 vuoden työhistoria, päivärahan enimmäismaksuaika on 300 päivää. Jos olet täyttänyt työssäoloehdon täytettyäsi 58 vuotta ja olet työskennellyt vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, voidaan ansiopäivärahaa maksaa 500 päivää.

Alustava arvio päivärahastasi verkkolaskurilla

Voit itse laskea karkean arvion päivärahastasi verkkosivustomme laskurissa. Syötä laskurin Vakuutustaso-kenttään kassaan valitsemasi vakuutustaso viimeisen 15 kuukauden ajalta ennen työttömyyttä. Huomaathan, että laskurin antama arvio ei ole sitova ja päivärahasi saattaa poiketa laskurin antamasta arviosta.

Mikäli päivärahasi perustuu yrittäjyyttä edeltäneiden palkkatöiden tuloihin, verkkosivustomme laskuri ei sovellu sen arvioimiseen. Tällöin voit arvioida ansiopäivärahasi määrää Työttömyyskassojen yhteisjärjestön verkkosivuston päivärahalaskurilla.

Esimerkkejä päivärahan määrästä

Katso alta esimerkki päivärahan määrän laskemisesta, jos vakuutustasosi on vaihdellut joko 20 prosentin sisällä tai yli 20 prosenttia viimeisen 15 kuukauden aikana. Jos olet korottanut kassan vakuutustasoa yli 20 % työttömyyttä edeltäneiden 15 kuukauden aikana, 20 % ylittävä osuus korotuksesta tulee voimaan vasta 15 kuukauden kuluttua vakuutustason korotuksen ajankohdasta.

Kun vakuutustaso on vaihdellut 15 kuukauden jaksolla, laskemme niistä kuukausikohtaisen keskiarvon. Vakuutustaso, joka on ollut pidempään voimassa, vaikuttaa siis enemmän päivärahaasi kuin taso, joka on ollut lyhyemmän aikaa voimassa.

Jos vakuutustasosi on vaihdellut vähän viimeisen 15 kk aikana

Vakuutustaso tai YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutuksen vuosityötulo 26 000 € 12 kk:n ajan ja 28 000 3 kk:n ajan
Jäsenemme työttömyys alkaa 1.4.2022. Ansiopäiväraha määritellään 15 kk:n ajalta 01.1.2021–31.3.2022
12 kk1.1.–31.12.202126 000 €26 000 €/ 12 kk x 12 kk = 26 000 €
3 kk1.1.–31.3.202228 000 €28 000 €/ 12 kk x 3 kk = 7000 €

Laskemme 26 000 euroa ja 7000 euroa yhteen, ja saamme summan 33 000 euroa. Tuosta saadaan vuosityötulo jakamalla se 15:llä ja kertomalla 12:lla, jolloin 26 400 euroa on päivärahan perusteena käytettävä vuosityötulo ottaen huomioon korkeamman vakuutustason kolmen kuukauden ajalta.

Päivärahaksi saadaan n. 66,50 €/pv, eli n. 1430 €/kk brutto.

Jos vakuutustasosi on noussut yli 20 % viimeisen 15 kk:n aikana

Vakuutustaso tai YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutuksen vuosityötulo
1.10.2021–31.12.202126 000 €
1.1.2022–31.12.2022



35 000 €
kuitenkin vakuutustasoon voidaan huomioida vain 20 % nosto/15 kk, joten vuosityötulo on 31 200€
Jäsenemme työttömyys alkaa 1.1.2022. Ansiopäiväraha määritellään 15 kk:n ajalta väliltä 1.10.2021–31.12.2022
3 kk1.10–31.12.202126 000€26 000 €/ 12 kk x 3 kk = 6500
12 kk1.1–31.12.202231 200€31 200 €/ 12 kk x 12 kk = 31 200 €

Laskemme 6500 ja 31 200 yhteen ja saamme summan 37 700. Tuosta saadaan vuosityötulo jakamalla se 15:llä ja kertomalla 12:lla, jolloin 30 160 euroa on päivärahan perusteena käytettävä vuosityötulo ottaen huomioon korkeamman vakuutustason 12 kuukauden ajalta.

Päivärahaksi saadaan n. 73 €/pv, eli n. 1570 €/ kk brutto.

Päätöksestä valittaminen

Kaikki Yrittäjäkassan ansiopäivärahasta antamat päätökset ovat valituskelpoisia. Valitusohjeet lähetetään päätöksen mukana. Työttömyyskassan päätökseen voit hakea muutosta valittamalla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan (SAMU), jonka antamasta päätöksestä voit valittaa edelleen vakuutusoikeuteen. Valitus tulee kuitenkin aina toimittaa kassalle, joka toimittaa sen eteenpäin valitusasteen käsiteltäväksi.

Valitus on tehtävä kirjallisesti esimerkiksi viestillä eAsioinnista. Valituksesta tulee käydä ilmi mihin päätökseen haet muutosta (päätösnumero) sekä mitä muutosta siihen haluat ja millä perusteilla.

*päiväpalkka saadaan, kun vakuutustaso, johon ansiopäivärahasi perustuu muunnetaan kuukausitasolle ja jaetaan luvulla 21,5.