Yrittäjän työssäoloehto

Yrittäjäkassan jäsenelle kertyy työssäoloehtoa niiltä kuukausilta, kun hän toimii työttömyysturvalain mukaisena yrittäjänä. Yrittäjänä toimiminen tarkoittaa sitä, että yrittäjä työllistyy yrityksessään siten, että hänen YEL- tai MYEL-vuosityötulonsa tai TyEL-vakuutuksen alainen palkkansa on vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. 

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on:

 • ollut vähintään 15 kuukautta Yrittäjäkassan jäsen ja
 • hän on toiminut saman ajan yrittäjänä siten, että hänen eläkevakuutustulonsa on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Alaraja on
  • 14 803 € vuodessa v. 2024
  • 14 088 € vuodessa v. 2023
  • 13 573 € vuodessa v. 2022
  • 13 247 € vuodessa v. 2021
  • 13 076 € vuodessa v. 2020
  • 12 816 € vuodessa v. 2019
  • 12 576 € vuodessa v. 2018
  • 12 564 € vuodessa v. 2017
  • 12 420 € vuodessa v. 2016
  • 12 325,55 € vuodessa v. 2015
  • 8 520 € vuodessa v. 2014 ja sitä aiemmin

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on toiminut yrittäjänä 15 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäneiden neljän vuoden (48 kuukauden) tarkastelujakson aikana ja samanaikaisesti ollut vakuutettuna Yrittäjäkassassa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle. Työssäoloehtoon luetaan kaikki vähintään neljä kuukautta kestäneet yrittäjyysjaksot. Kukin työskentelyjakso voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran.

Neljän vuoden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella esimerkiksi sairausajalta tai alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajalta. Lue tarkemmin tarkastelujaksoa pidentävistä ajoista. Tarkastelujaksoa pidentäviltä ajoilta voit hakea huojennettua jäsenmaksua

Eläkevakuutustulolla tarkoitetaan yrittäjän YEL- tai MYEL-vakuutuksen vahvistettua työtuloa sekä osaomistajan tai perheenjäsenyrittäjän TyEL-palkkaa. Tuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

Eläkevakuutusmaksujen tulee olla maksettu, jotta aika voidaan laskea mukaan yrittäjän työssäoloehtoon. Tämän vuoksi päivärahahakemuksen liitteeksi tulee toimittaa eläkevakuutusyhtiön todistus myös vakuutusmaksujen maksamisesta. Työtuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Lisätietoja eläkkeistä saat omasta eläkelaitoksestasi, Eläketurvakeskuksesta tai verkosta osoitteesta www.tyoelake.fi.

Huomioitavaa

Tarkista jäsenyyteen liittyvät asiat ennen yritystoiminnan lopettamista. Lisätietoja saat Yrittäjäkassasta.

Palkansaajakassasta Yrittäjäkassaan siirtyneillä yrittäjillä voi olla katkeamaton ansiopäivärahaoikeus palkansaajan jälkisuojan perusteella enintään 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta. Voit lukea jälkisuojapäivärahasta lisää kohdasta Jälkisuojapäiväraha. Työssäoloehtoon myönnettiin hyvitys ennen vuotta 2015.

Jos olet samanaikaisesti sekä yrittäjä että palkansaaja, sinun tulee vakuuttaa itsesi päätoimen mukaan joko yrittäjä- tai palkansaajakassassa.

Työssäoloehto ei kerry lähtökohtaisesti sairauspäivärahan, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai päätoimisen opiskelun ajalta eikä siihen lueta osasairauspäivärahan saamisen ajalla tehtyä työtä.

Pääsääntöisesti yrittäjänä työskentelevä henkilö voi kerryttää työssäoloehtoa, mikäli hänellä on voimassa oleva YEL-, MYEL- tai TyEL-vakuutus. Selvitä siis kassasta mahdollisuutesi kerryttää työssäoloehtoa osatyökyvyttömyyseläkkeen, osakuntoutustuen, kotihoidontuen, opintotuen tai apurahan saamisen ajalta ja omais- tai perhehoidon ajalta. Osasairauspäivärahan saamisen ajalta ei voi kerryttää työssäoloehtoa. Näiltä ajoilta voit hakea huojennettua jäsenmaksua

Voit säilyttää kerryttämäsi työssäoloehdon maksamalla kassan vakuutustasoon perustuvan jäsenmaksun tai hakemalla huojennettua jäsenmaksua. Menetät oikeutesi kerrytettyyn työssäoloehtoon ja jäljellä oleviin työttömyyspäivärahapäiviin jos olet pois työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta.

 •