Tarkastelujakson pidentäminen

Työssäoloehdon tarkastelujakso on 48 kuukauden pituinen eikä sitä voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle. 

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle. Pidennys tehdään, mikäli syy työmarkkinoilta poissaololle on jokin seuraavista:

  • sairaus, laitoshoito tai kuntoutus
  • asevelvollisuus tai siviilipalvelus
  • päätoimiset opinnot
  • lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
  • apurahakausi
  • muu näihin verrattava hyväksyttävä syy

Lisäksi tarkastelujaksoa voidaan pidentää ajalta, jonka aikana henkilö on työskennellyt osasairauspäivärahaa saadessaan tai ollut työllistymistä edistävässä palvelussa.

Voit hakea huojennettua jäsenmaksua tarkastelujaksoa pidentäviltä ajoilta.