Förlängning av granskningsperioden

Granskningsperioden för arbetsvillkoret är 48 månader. Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år. Granskningsperioden kan inte utvidgas att omfatta tidsperioder utanför kassamedlemskap.

Granskningsperioden förlängs med tidsperioder under vilken man är förhindrad att vara tillgänglig på arbetsmarknaden, ifall otillgängligheten beror på

  • sjukdom, institutionsvård eller rehabilitering,
  • värnplikt eller civiltjänstgöring,
  • heltidsstudier,
  • barnafödsel eller vård av barn som är högst 3 år,
  • stipendieperiod,
  • annan jämförbar och godtagbar orsak.

Har man arbetat medan man har fått partiell sjukdagpenning eller omfattats av sysselsättningsfrämjande service förlängs granskningsperioden i motsvarande mån.

Du kan ansöka om nedsatt medlemsavgift för de ovannämnda tidsperioder.