Medlemsavgifter i beskattningen

Företagarkassans medlemsavgift är avdragsgill i din personliga beskattning. Vi lämnar uppgifter om betalda medlemsavgifter direkt till skatteförvaltningen. Läs mera på skatteförvaltningens webbtjänst.