Medlemsavgifter i beskattningen

Företagarkassans medlemsavgift är avdragsgill i din personliga beskattning. Vi lämnar uppgifter om betalda medlemsavgifter direkt till Skatteförvaltningen. Läs mera på Skatteförvaltningens webbtjänst.