Testa om du är företagare

1

Jag är företagare/yrkesutövare och har FöPL-försäkring

JA
2

Jag är lantbruksföretagare och har LFöPL-försäkring

JA
3

Jag är delägare i företaget / företagarens familjemedlem och har FöPL-försäkring

JA
4

Jag är delägare i företaget, men har ArPL-försäkrin

JA
5

Jag är företagarens familjemedlem. En familjemedlem som bor i samma hushåll äger företaget där jag arbetar

JA
6

Jag arbetar som lättförtagare på heltid

JA
7

Jag har lönearbete som huvudsyssla och företagsverksamhet som bisyssla

JA
8

Jag har både lönearbete och företagsverksamhet som huvudsyssla

JA