Sysselsättningsfrämjande service

TE-byrån kan hänvisa arbetssökande att delta i sysselsättningsfrämjande service som berättigar till arbetslöshetsförmån. Arbetslöshetsförmån kan betalas endast under tid som personen i fråga är anmäld som arbetslös arbetssökande på TE-byrån.

För personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service betalas samma arbetslöshetsförmån som de skulle ha rätt till som arbetslösa. Om man har avtalats om deltagandet i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den, betalas förhöjd förtjänstdel (förutom i vissa undantagsfall). Kostnadsersättning betalas i huvudregel för dagarna man deltar i tjänsten.

Maximitiden för betalning av arbetslöshetsförmån (300, 400 eller 500 dagar) löper även under tid man deltar i sysselsättningsfrämjande service. Om man vägrar att delta eller avbryter tjänsten, kan man förlora rätten till arbetslöshetsförmån.

Sysselsättningsfrämjande service omfattar:

 • jobbsökarträning
 • karriärträning
 • utbildningsprövning
 • arbetskraftsutbildning
 • frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån
 • arbetsprövning
 • integrationstjänster för invandrare
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Villkoren för frivilliga studier är i stora drag:

 • åldern minst 25 år
 • enligt TE-byråns bedömning har behov av utbildning och studierna
 • studierna förbättrar din kompetens och dina möjligheter på arbetsmarknaden
 • man har avtalats om studierna i sysselsättningplanen eller en plan som ersätter den

TE-byrån ger mera information om tjänsterna, ansökan och utbildningsmöjligheter. Läs mera på sidorna Kortvariga studier med arbetslöshetsförmån och Förmån för tiden av arbetskraftsutbildning när företagaren betraktas som sysselsatt på heltid.

Förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning

Om man har avtalats om deltagandet i den sysselsättningsfrämjande service i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den, betalas förhöjd förtjänstdel i högst 200 dagar. När man betalar förhöjd förtjänstdel kan dagpenning inklusive barntillägg kan högst motsvara dagslönen som ligger till grund för dagpenningen.

Vanligen betalas också kostnadsersättning under tid man deltar i sysselsättningsfrämjande service. Kostnadsersättningens belopp är nio euro per dag. Förhöjd kostnadsersättning är 18 euro per dag. Förhöjd kostnadsersättning betalas när den sysselsättningsfrämjande service organiseras utanför pendlingsområdet eller när service organiseras utanför hemkommunen och deltagande kräver logikostnader. Kostnadsersättningen är skattefri inkomst. Ingen kostnadsersättning längre betalas vid studier på eget initiativ, som har inletts 1.1.2017 eller senare.

Den förhöjda förtjänstdelen är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om din årsarbetsinkomst överskrider vändpunkten (95-faldig grunddel) är den förhöjda förtjänstdelen 25 % av den del som överstiger detta belopp.

Under tid man deltar i sysselsättningsfrämjande service betalas arbetslöshetsförmån oberoende av karenstid. Även självrisktiden löper medan man deltar i sysselsättningsfrämjande service, d.v.s. förmånen betalas oberoende av självrisktid.

Maximitiden för betalning av arbetslöshetsförmån löper även under tid man deltar i sysselsättningsfrämjande service. Personer som får företagardagpenning har rätt att få förhöjd förtjänstdel sammanlagt 200 dagar medan de deltar i sysselsättningsfrämjande service. Den här maximitiden förlängs inte om du får jämkad dagpenning.

Hur man ansöker om dagpenning

Insruktionerna hur man ansöker dagpenning för tiden av sysselsättningsfrämjande service finns på sidan Sysselsättningsfrämjande service och hur man ansöker.