Kortvariga studier med arbetslöshetsförmån

Om du har fyllt 25 år och är arbetslös arbetssökande kan du ha rätt att studera högst sex månader med arbetslöshetsförmån.

TE-byrån utreder inte om studierna är huvudsyssla eller bisyssla. Om det är fråga om studier som du avbrutit tidigare ska det enligt huvudregeln ha förlöpt minst ett år sedan du avbröt dem.

Under kortvariga studier krävs att du söker arbete, är villig att ta emot arbete och deltar i sysselsättningsfrämjande service om sådan hänvisas till. Förhöjd förtjänstdel betalas inte under kortvariga studier.

TE-byrån besluter om man kan börja studera med arbetslöshetsförmån.